Advocaten in provincie Friesland

 

Achtkarspelen  Het Bildt  Schiermonnikoog
Ameland  Kollumerland en Nieuwkruisland  Smallingerland
Boarnsterhim  Leeuwarden  Súdwest Fryslân
Dantumadeel  Leeuwarderadeel  Terschelling
Dongeradeel  Lemsterland  Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel)
Ferwerderadeel (Ferwerderadiel)  Littenseradeel (Littenseradiel)  Vlieland
Franekeradeel  Menaldumadeel  Weststellingwerf
Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)  Ooststellingwerf  
Harlingen  Opsterland  
Heerenveen  Scharsterland (Skarsterlân)  
   
© 2013 Stichting De Beste Advocaat - Alle rechten voorbehouden