Continu Kwaliteitsonderzoek Advocaten


In opdracht van de website http://www.debesteadvocaat.nl heeft onderzoeksbureau Prof Marketing B.V. een continu onderzoek opgezet naar de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten in de beleving van hun cliŽnten.

De advocatuur is een beroepsgroep die in Nederland bestaat uit meer dan 15.000 advocaten waar niet altijd sprake is van een grote mate van transparantie. Hoe moet je als (potentiŽle) afnemer van diensten weten welke advocaat op welk rechtsgebied het beste is?

De website http://www.debesteadvocaat.nl heeft enerzijds de gehele advocatuur in kaart gebracht en anderzijds een kwaliteitsonderzoek opgezet, om op deze wijze een gids voor zoekenden te (kunnen) zijn.

Er is een continu onderzoek opgezet, dat bestaat uit een 0-meting en vervolgens een doorlopende meting.

De 0-meting is vanaf juni tot en met half oktober 2008 gehouden en het vervolgonderzoek is van januari 2009 tot en met september 2010 gehouden (en wordt weer voortgezet) middels een telefonische enquÍte uitgevoerd onder in totaal 15.000 personen in Nederland.
Het vervolgonderzoek bestaat uit zowel beoordelingen en nominaties (die geverifieerd en onderzocht worden) op de website http://www.debesteadvocaat.nl, aangevuld met verder telefonisch onderzoek.

De resultaten uit het onderzoek brengen een aantal opmerkelijke zaken aan het licht:

       Inhuur van advocaten neemt toe.

37% geeft aan een advocaat te hebben ingehuurd. Dat is een stijging

van 3% over de gehele periode. In de laatste 5 jaar is de stijging nog groter.

 

      In verhouding neemt het aantal mensen dat zakelijk een advocaat inhuurt meer toe.

85% geeft aan voor zakelijke doeleinden een advocaat te hebben ingehuurd. Dat is een stijging van 5%.

 

      Mannen blijken in verhouding vaker dan vrouwen een advocaat in te huren.

 

      Internet neemt steeds belangrijkere rol in bij het kiezen van een advocaat.

Ruim 47% geeft aan een advocaat te hebben gevonden via internet.

Dat is een stijging van 7% t.o.v. de 0-meting.

 

      De tevredenheid over de dienstverlening van advocaten neemt enorm af.

Op een schaal van 1 tot 10 wordt de deskundigheid gemiddeld een 6,5 gegeven tegen 7,7 in de 0-meting.

De bereikbaarheid wordt met een 6,7 gewaardeerd, tegen een 7,9 in de 0-meting.

De waardering van de klantvriendelijkheid is met 1,3 punten het meest gedaald. Het cijfer is nu 6,8, waar er 8,1 werd gescoord bij de 0-meting.

Het cijfer voor de nazorg daalt het minst, maar toch nog met 0,5 punt. Van 6,5 bij de 0-meting naar 6,0 in het huidige onderzoek.

De gemiddeld beoordeling daalt van goed naar voldoende.

De advocaten die u via deze site vindt, scoren allemaal significant hoger. (anders wordt men van deelname aan het kwaliteitsconcept uitgesloten.)

In pdf file vindt u een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

© 2013 Stichting De Beste Advocaat - Alle rechten voorbehouden