Privacy

Als u De Beste Advocaat.nl bezoekt of u zendt één van de formulieren in, moet u informatie verstrekken over uw naam, e-mail en postadres. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw mail of verzoek af te handelen en indien nodig contact met u op te nemen. De informatie wordt niet voor enig ander doel gebruikt en de gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Statistiek

De informatie die wordt verzameld ten behoeve van de statistieken wordt zodanig verwerkt en opgeslagen dat de gegevens te herleiden zouden kunnen zijn naar één individu. Er kunnen verwijzingen worden gemaakt naar ip-adressen van bezoekers. Hiermee wordt omgegaan, conform het bovengestelde, met dien verstande dat deze informatie kan worden verstrekt aan advocaten(kantoren) die op de website vermeld staan of worden en die diensten voor u (zouden kunnen) verrichten.

© 2013 Stichting De Beste Advocaat - Alle rechten voorbehouden