Home Blog

Advies inwinnen van een advocaat in Almere

Wanneer u een geschil met een ander heeft, kan het lonen om een “expert” in te schakelen die u bijstaat in dat geschil. Zo kunt u bijgestaan worden door een advocaat, daarnaast kunt u advies in Almere inwinnen. Een advocaat kan u inlichten over het juridisch aspect, u van passend advies voorzien en inlichten over de risico’s die (mogelijk) zouden kunnen ontstaan. Dit kan al voordat het geschil voorgelegd wordt aan de rechter! In sommige gevallen is het namelijk niet nodig om het geschil direct aan de rechter voor te leggen, en wordt de zaak met behulp van de advocaat opgelost. 

Advies in Almere binnen specifieke rechtsgebieden

Iedere zaak is uniek. Het is daarom van belang om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het rechtsgebied waar uw zaak onder valt. Gespecialiseerde advocaten kunnen u namelijk passend adviseren. Zij hebben door de jaren heen kennis vergaard en ervaring opgedaan in verschillende kwesties. Daarnaast houden deze advocaten hun kennis op peil, hierdoor zijn zij up to date met de laatste (juridische) ontwikkelingen. 

Zoals hierboven uiteengezet, kunt u al advies inwinnen bij een advocaat in Almere voordat een gerechtelijke procedure gestart wordt. U kunt advies inwinnen wanneer u bijvoorbeeld een geschil hebt met uw werkgever, een ondeugdelijk product hebt gekocht, u een geschil hebt met uw (ver)huurder, maar ook wanneer u een geschil hebt met een aannemer. 

De advocaat onderneemt, in overeenstemming met u, de nodige actie(s). Deze actie(s) kunnen ertoe leiden dat het conflict snel(ler) opgelost wordt, waardoor het niet nodig is om een rechtszaak te starten. Daarnaast kan het ertoe leiden dat u geen onnodige kosten maakt. Rechtszaken kunnen namelijk voor een langere tijd lopen, waardoor de kosten zich kunnen opstapelen. U kunt dus kosten besparen wanneer u tijdig advies in Almere inwint bij een advocaat.

Tijdig advies inwinnen werkt kostenbesparend

Gespecialiseerde advocaten kunnen u van passend advies voorzien. Zij werken een strategie uit die het beste bij uw zaak past. Wanneer u tijdig een advocaat inschakelt, kan dat in veel opzichten lonend zijn. U zult bijvoorbeeld geen onnodige kosten maken, waardoor de kosten zich ook niet gaan opstapelen.

Waar bestaat het advies van een advocaat in Almere uit?

Wanneer u advies in Almere inwint bij een advocaat, is dat veelal om te weten wat uw positie is binnen een geschil. De advocaat brengt in eerste instantie in kaart wat er aan de hand is. Om dat te realiseren, nodigt de advocaat u uit voor een intakegesprek. In dat gesprek zal de advocaat u vragen stellen. Daarnaast zal de advocaat u inlichten over uw rechten en mogelijke plichten. Aan de hand van hetgeen besproken is, toetst de advocaat uw zaak aan de relevante wetsartikelen en jurisprudentie (uitspraken van de rechter). Vervolgens stelt de advocaat een passend advies op. Dit advies kan bijvoorbeeld bestaan uit een juridische memo of uit een reactie op een (vaststellings)overeenkomst die u van uw werkgever ontvangen hebt. U kunt aan de hand van het gegeven advies en/of gesprek een weloverwogen beslissing nemen om al dan niet (vervolg)stappen te nemen. 

Kies voor een advocaat uit de buurt

Het is altijd aan te raden om een advocaat in te schakelen die in de buurt van uw woonplaats gevestigd is. Het kan namelijk voorkomen dat u vaak overleg dient te voeren met uw advocaat.  Wanneer u in Almere woont en juridisch advies wenst te ontvangen, kunt u dan ook het beste contact opnemen met een advocaat in Almere.

Alles wat je moet weten over juridische vertalingen

Heb je een juridische vertaling nodig? Maak je dan geen zorgen! We hebben alles wat je moet weten over juridische vertalingen voor je op een rijtje gezet. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is wanneer je een juridisch document laat vertalen

Wanneer heb ik een juridische vertaling nodig?

Er zijn verschillende situaties waarin een juridische vertaling van pas kan komen. Zo zullen bedrijven die vestigingen hebben in het buitenland met regelmaat juridische vertalingen nodig hebben. De juridische afdeling van het bedrijf levert in dit geval een document aan en vervolgens zal een vertaalbureau ingeschakeld worden om het document te vertalen. Het is erg belangrijk dat belangrijke documenten als contracten, de algemene voorwaarden van een bedrijf of bijvoorbeeld statuten goed vertaald worden. Hiervoor kun je terecht bij gerenommeerde vertaalbureaus in jouw regio, bijvoorbeeld een vertaalbureau Den Haag.

 

In sommige gevallen is het nodig om een beëdigd vertaler in te schakelen. Dit is van belang wanneer je een document op een rechtsgeldige wijze wilt laten vertalen. Het gaat hierbij om documenten die je stuurt naar officiële instanties of bijvoorbeeld een rechtbank. Een beëdigd vertaler is ingeschreven bij het register voor beëdigde tolken en vertalers. De vertalers die deel uitmaken van dit register zijn beëdigd en erkent door een rechtbank. 

Waar moet ik op letten als ik een juridisch vertaalbureau inschakel?

Wanneer je een vertaalbureau inschakelt is het van belang dat je informeert naar de werkwijze van het bureau. Zo kun je zien of de werkwijze binnen die van jouw bedrijf past. Daarnaast kun je het beste met één vertaalbureau samenwerken die je voorziet van vertalingen in alle talen die je nodig hebt. Je kunt hier ook beter vooraf naar informeren. Wil je er zeker van zijn dat je een foutloze vertaling in handen krijgt? Dan kun je vragen naar de ervaring van de vertalers. Zo kun je bij vertaalbureau Den Haag juridische vertalingen laten controleren door een advocaat. Zo weet je zeker dat je de best mogelijke service krijgt.

 

In de meeste gevallen zul je vooraf op de hoogte gebracht worden van de kosten voor een vertaling. Daarnaast kan er een deadline besproken worden waarop de vertaling wordt overgedragen. Bij sommige vertaalbureaus kun je belangrijke documenten met spoed laten vertalen in geval van nood.

 

We raden je aan om contact op te nemen met een juridisch vertaalbureau en te informeren naar de mogelijkheden. Vaak is er in overleg veel mogelijk.

Wat iedere ondernemer moet weten over belastingwetgeving

ondernemer-met-laptop-aan-de-telefoon

Als je hier in Nederland graag een bedrijf wilt starten, dan moet je er zeker rekening mee houden dat jij hierdoor ook meerdere ondernemingsbelastingen moet betalen. De exacte bedragen en de soort belastingen die jij daarbij moet betalen, hangt vooral af van de juridische entiteit die jij kiest. Plus de bedrijfsactiviteiten en andere formaliteiten die hiermee verbonden zijn.

Wanneer ben je daadwerkelijk een ondernemer

Niet iedereen die een ondernemer wil zijn, is ook daadwerkelijk een ondernemer voor de Belastingdienst. Als jouw activiteiten in de economische sfeer plaatsvinden en jij hierover ook winst kunt verwachten. Dan heb je een bron van inkomsten en ben jij mogelijk ook ondernemer in de ogen van de Nederlandse wet.

Maar als jouw activiteiten in de hobby- of gezinssfeer plaatsvinden, dan ben je niet echt een ondernemer voor de belastingwetgeving. De Belastingdienst let uiteindelijk op allerlei factoren om te bepalen of je daadwerkelijk een belastingplichtig bedrijf hebt. Als dat dan inderdaad het geval is, dan val je onder het fiscaal recht van ondernemers.

De bedrijfsbelastingen in Nederland

Zodra jij volgens de Nederlandse wet officieel als ondernemer of bedrijfseigenaar wordt beschouwd, dan moet je verplicht verschillende bedrijfsbelastingen betalen. Je kunt in dit geval dus niet aan de Belastingdienst ontsnappen. Niet iedere ondernemer betaalt echte hetzelfde type en/of bedrag aan belastingen. Maar als Nederlandse ondernemer moet je zonder meer per kwartaal en jaarlijks een belastingaangifte doen, belasting betalen en als het meezit ook nog iets terugkrijgen. Maar met welke belastingen krijg je te maken?

Btw of omzetbelasting

De afkorting btw betekent ‘belasting toegevoegde waarde’. Het gaat hier om de belasting die je over gedane verkopen betaalt. Deze btw reken je op jouw facturen aan. En vice versa: als jij facturen betaalt, dan staat daar ook een btw bedrag op dat jij moet betalen. Je betaalt deze btw die je aan de Belastingdienst verschuldigd bent per maand, kwartaal of jaar. Maar heel soms is hier een vrijstelling op van toepassing.

Vennootschapsbelasting

De Nederlandse vennootschapsbelasting is een belasting die specifiek over de winst van ondernemingen wordt geheven, die veelal als een B.V. of N.V. worden aangemerkt. Deze ondernemingen en organisaties moeten daarvoor jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen daarentegen inkomstenbelasting over de winst van hun onderneming.

Dividendbelasting

Als jouw onderneming een N.V. of B.V. is en winst maakt, dan kun je een deel van die winst aan jouw aandeelhouders uitkeren. Dit gebeurt veelal in de vorm van dividend. In dit geval betaal je dan ook dividendbelasting aan de Belastingdienst. Je kunt echter in een aantal gevallen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van deze dividendbelasting in aanmerking komen.

Inkomstenbelasting

Als je over een eenmanszaak of vennootschap onder firma beschikt, dan moet je inkomstenbelasting over jouw belastbaar inkomen betalen. Dit is jouw inkomen minus alle bedrijfskosten verrekend met de eventuele aftrekposten plus fiscale regelingen. Je moet dit jaarlijks voor 1 mei als ondernemer bij de Belastingdienst aangeven.

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Als je personeel in dienst hebt, dan moet jij jouw werknemers uiteraard een salaris betalen. Op die salarissen moet je diverse heffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan ​​uit het inhouden van een loonheffing en het betalen van de wettelijke premies volksverzekeringen.

De Belastingdienst en het fiscaal recht

Je begrijpt aan de hand van de bovenstaande informatie dat de Belastingdienst bij veel bedrijven de allergrootste crediteur is. Maar als je veel belasting moet betalen, dan is dit tevens een teken dat je over een goed draaiende onderneming beschikt.

Het is desondanks belangrijk om jouw onderneming dusdanig in te richten, dat je (binnen de fiscale regels en wetten) niet teveel belasting betaalt. Juist daarom is het van top belang om zeer goed op de hoogte van al die regels en wetten te zijn. 

Als jij als ondernemer of bedrijf om welke reden dan ook een conflict met de Belastingdienst hebt, of dreigt te krijgen dan heb je wel professioneel juridisch advies nodig. Een fiscaal recht advocaat kan jou daarin bij staan. Je kan hierbij bijvoorbeeld aan onterechte belastingaanslagen of fiscale boetes denken. Met hulp van zo’n fiscale specialist kun je vervolgens tijdig (binnen 6 weken) bezwaar aantekenen. En als deze bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan er daarna bij de rechtbank beroep worden ingesteld. Of een betalingsregeling getroffen worden.

Fiscaal juridisch advies met één telefoontje

Er zijn gelukkig niet vaak Belastingdienst drama’s voor de correct handelende ondernemers. Maar ook dan kan een professioneel juridisch advies voor toegevoegde waarde zorgen. Want hoe bijvoorbeeld te handelen bij bedrijfsfusies & -overnames, of een bedrijfsbeëindiging of -opvolging. 

Jazeker, de Belastingdienst zegt: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” Het is een slogan die we allemaal wel kennen. Maar helaas is dit niet altijd zo gemakkelijk. Dus is het bijzonder fijn dat het juiste juridische advies maar een telefoontje van je verwijderd is!

De kosten voor een testament opstellen

Hebt u er al eens bij stilgestaan wat u wil dat er met uw bezittingen gebeurt als u komt te overlijden? Als u niet over een testament beschikt, zullen de wettelijke regels van het erfrecht toegepast worden. Als u echter van mening bent dat er mensen zijn die u iets van uw bezittingen toewenst zonder dat ze tot uw erfgenamen behoren, zal een testament opmaken de enige manier zijn om u die zekerheid te bieden. De kosten hiervan beginnen gemiddeld rond een bedrag van € 500 incl. BTW. Verschillende zaken hebben echter invloed op dit bedrag. Stelt u wel een testament op dan voorkomt u dat erfgenamen later niet naar een erfrecht advocaat hoeven te stappen. We vertellen u hieronder meer over het opmaken van een testament.

Wat is een testament?

Met het opmaken van een testament wordt u de kans geboden om van de wettelijke erfregels af te wijken en een deel van uw bezittingen na te laten aan mensen of organisaties die u helemaal vrij kan kiezen. Bij organisaties kunt u bijvoorbeeld denken aan goede doelen of instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Het opmaken van het testament

Een testament is alleen geldig als het opgesteld wordt door een notaris en dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Uw notaris zal met u bespreken wat uw wensen zijn naar uw bezittingen en financiële middelen toe op de dag dat u komt te overlijden. Naast het luisteren naar uw wensen zal de notaris u bovendien ook advies geven over alle verschillende mogelijkheden die u hebt. U kunt bijvoorbeeld in een testament ook een voogd voor de kinderen aanwijzen of een executeur aanduiden die zorgt voor een correcte uitvoering van uw testament.

Het bestaan van een testament op uw naam zal vervolgens worden geregistreerd en het Centraal Testamentenregister. Het originele testament, voorzien van uw handtekening en de datum van ondertekening, zal tot aan uw overlijden in de kluis van de notaris bewaard worden. Stopt de notaris zijn activiteiten, dan worden alle testamenten overgedragen aan zijn opvolger.

De kosten

Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden. Hoewel het niet mogelijk is hier een exact bedrag op te kleven, beginnen de kosten gemiddeld rond een bedrag van 500 euro inclusief BTW. Veel hierin zal ook afhangen van de omvang en de complexiteit van uw persoonlijke situatie en wensen. Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden, maar het zal u een gerust gevoel geven te weten dat na uw overlijden uw bezittingen de bestemming krijgen die u zelf verkiest. Het is perfect mogelijk om voordien even bij de notaris van uw keuze te informeren naar de kosten ervan.

Hoewel we liever bij leven niet al te veel stilstaan bij de dood, is het toch een goed idee dit wel te doen en al bepaalde zaken van uw nalatenschap vast te leggen. Voor u een gerust gevoel en voor de nabestaanden geen discussies of misverstanden achteraf. Omdat aan een testament opstellen kosten verbonden zijn, vraagt u best op voorhand de nodige informatie op bij de door u gekozen notaris.

De verschillende rechtsgebieden: een overzicht

Het recht heeft een grote invloed op iedere burger en op de maatschappij als geheel. Wetten en regels moeten ervoor zorgen dat mensen weten wat mag en kan, wat niet mag en niet kan en wat de gevolgen zijn als die wetten overtreden worden. Omdat het recht als geheel zo uitgebreid en bovendien erg complex is, werd het onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden.

Welke rechtsgebieden zijn er voor jou als burger?

Door de onderverdeling van het recht in verschillende rechtsgebieden, kunt u als burger ook rekenen op professioneel advies en bijstand van advocaten die zich in één van die takken gespecialiseerd hebben. We zetten de deelgebieden waarmee u als burger het meest kans loopt om ermee in contact te komen voor u op een rijtje.

Familierecht

Onder het familierecht, ook soms het personenrecht genoemd, houdt zich bezig met alle facetten van de geboorte, de afstamming, het huwelijk en de echtscheiding. Bijkomend kan hier ook het erfrecht onder gerekend worden, zij het dan dat dit een apart onderdeel vormt.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht vormt de wettelijke basis voor de verhouding tussen de burgers en de bestuursorganen. Die laatste mogen namelijk enkel handelingen stellen die bij wet geregeld en vastgelegd werden. U kunt bij bestuursrecht bijvoorbeeld denken aan verkeershandhaving, milieuwetgeving, vreemdelingenrecht, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zoals u ziet is het bestuursrecht een erg brede noemer en krijgt iedere burger er vroeg of laat wel mee te maken.

Arbeidsrecht

Tussen werkgevers en werknemers bestaan wederzijdse rechten en plichten en die worden bepaald in het arbeidsrecht. Zowel het individueel en het collectief arbeidsrecht als het ontslagrecht vormen belangrijke onderdelen van dit rechtsgebied en zijn dan ook het best gekend. Geschillen over arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld zijn veel voorkomende materie binnen het arbeidsrecht of de manier waarop iemand ontslagen wordt.

Strafrecht

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, als u zelf een misdrijf hebt gepleegd of als u van een misdrijf wordt beschuldigd, komt u in contact met het strafrecht. In het strafrecht zal een strafrechter beoordelen of iemand wel of niet schuldig is en zal hij daar voor de dader een correcte en proportionele straf voor bepalen.

Als burger weet u niet altijd goed tot welke instantie en tot welke rechter u zich moeten wenden in geval van een geschil. U doet er dan ook goed aan om, als u meent in uw rechten aangetast te zijn, beroep te doen op een advocaat. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal u advies gegeven worden, zal in uw zaak bemiddeld worden met de tegenpartij of zal de zaak voor de daarvoor bevoegde rechter gebracht worden.

Wat is de privacywet AVG?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) in alle landen van de Europese Unie. In Nederland verving de AVG de oude privacywet voor bescherming van persoonsgegevens en privacy. Dit heeft veel veranderd voor organisaties, bedrijven en inwoners van EU-landen qua plichten en rechten. Dit heeft veel juridische vraagstukken opgeleverd, waarbij ondersteuning van gespecialiseerde advocatenpraktijken een grote uitkomst is.

Het doel van de nieuwe privacy wet is om ieders grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer beter te regelen. In deze eeuw waarin IT-technologieën een grote vlucht hebben genomen, kon zo’n wet niet uitblijven. Vooral voor rechtspersonen was het een klus om hun beleid en werkwijze aan te passen. Inmiddels is er veel juridische expertise opgebouwd door gespecialiseerde advocaten die oplossingen op maat bieden.

Wat is AGV wet?

De AGV wet schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan en welke plichten ze hebben. Daarnaast regelt de wet de rechten van de personen wiens gegevens worden geregistreerd, verwerkt en opgeslagen. De AVG doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen, bedrijven of overheden. Zorgvuldig omgaan met privacy is een recht van ieder die gebruik maakt van hun diensten.

Legale grondslag

Ten eerste moet de organisatie die privé gegevens wil verzamelen voor een legale grondslag zorgen. Dat kan zijn: gebruikerstoestemming of schriftelijke overeenkomst, vitale noodzaak, wettelijke plicht, algemeen of gerechtvaardigd belang. Het specifiek aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming is in een aantal gevallen verplicht. Deze kan vanaf het begin samen met een advocaat het proces in goede banen leiden.

Maatregelen

De privacywet vraagt om maatregelen integraal en structureel op te nemen in het organisatiebeleid. Er moet vooraf nagedacht worden over (eventuele) risico’s en knelpunten in de verwerking van persoonsgegevens. Gespecialiseerde advocaten geven advies over beleidstukken, privacy statements, (sub)verwerkersovereenkomsten en de aanleg van een verwerkingsregister. Digitale en fysieke beveiliging van opgeslagen persoonsgegevens met een code is een strenge vereiste.

Privacy rechten

Elke betrokken persoon woonachtig in een EU-land heeft volgens dezelfde privacywet AVG een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage en wijziging van jouw door een organisatie opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt recht op informatie en je mag bepalen of je persoonsgegevens overgedragen mogen worden. Ook heb je het recht op vergeten te worden, dat je persoonsgegevens op internet verdwijnen.

Uitzonderingen

De privacywet AVG heeft met betrekking tot politie, justitie en persvrijheid een aantal afwijkende bepalingen. Uitgebreide informatie over de privacywet kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens die toezicht houdt. Deze instelling behandelt ook klachten, waarbij als deze toegekend worden er flinke boetes opgelegd worden. Hoe groter het verwerkingsregister en hoe groter het betrokken belang, des te groter de verantwoording.

Een goede start voor een succesvolle bedrijfsovername

Veel huwelijken zullen waarschijnlijk succesvol zijn. Het slagingspercentage van een huwelijk wordt in de algemene statistieken op zo’n 50 tot 60 procent geschat. Maar dit succes zal zeker een flinke inspanning vereisen.

Een ander soortement huwelijk dat aantoonbaar nog veel meer inzet vereist, is een bedrijfsovername. Er was een paar jaar terug een internationaal onderzoeksrapport van Deloitte waaruit bleek dat ongeveer een kwart van alle deals direct al door de mand vallen. Deze nieuwe relaties voldeden namelijk niet aan de verwachtingen of maakten de beloften niet waar.

Er bestaat geen magische formule

Er is geen magische formule voor het succes van een partnerschap. De uitkomst van een succesvolle bedrijfsovername zal echter wel van een aantal belangrijke factoren afhankelijk zijn. Als je dit goed aanpakt, dan heeft de potentiële overname direct al een veel grote kans om te kunnen overleven. Als je daarbij ook maar één van de onderstaande factoren verwaarloost, dan zou een overname echter heel vlot spaak kunnen lopen.

Begrijp heel goed dat het niet alleen om integreren gaat

Een heel belangrijke stap in een overnameproces is over het algemeen het combineren van de activiteiten van beide partijen. Deze integratie van een over te nemen bedrijf moet dan heel expliciet op het ondersteunen van alle doelstellingen afgestemd worden. Ze moeten daarnaast uiteraard ook de deal van de overname rechtvaardigen. Een advocaat bedrijfsovername is de ideale partner die hier de juiste maatstaven kan stroomlijnen. 

Er zijn immers veel ondernemers die hierbij van kant-en-klare plannen en generieke werkmethoden gebruikmaken. Deze hebben veelal de neiging om teveel nadruk op het proces te leggen en de unieke aspecten van de samenwerking te negeren.

Op de wijze kunnen er al snel allerhande onhandige nieuwe regels en procedures aan het over te nemen bedrijf opgedrongen worden. Plus het niet voldoende transparant communiceren in deze fase kan ook heel vlot de doodsteek voor een overname zijn. In plaats daarvan moet je er absoluut voor zorgen dat je samen, met de advocaat die de bedrijfsovername begeleidt, de visies van elkaar op mekaar afstemt. 

Blijf heel scherp op de klanten gefocust

Klanten kunnen zich soms terecht zorgen maken over nieuwe processen en andere veranderingen binnen het overgenomen bedrijf. Ze kunnen denken dat er minder aan hun behoeften gedacht wordt, de samenwerking moeizamer verloopt of er andere negatieve gevoelens naar boven borrelen. Laat dit niet gebeuren. Zorg er optimaal voor dat het overgenomen bedrijf zeker dezelfde intimiteit bewaard die het daarvoor ook met hun klanten had. Ze zouden zelfs het gevoel moeten krijgen dat de overname hun positie heeft verbeterd.

Meet het succes van jouw prille overname

Elke soort bedrijfsovername wordt over het algemeen direct gevolgd door een wittebroodsweken periode. De euforie kan daarvan geweldig zijn, maar dit genot kan slechts van korte duur zijn als je de toekomstvisie slecht op elkaar afstemt. Het is juist daarom van top belang dat je de juiste beoordelingspunten op papier hebt staan om zo het succes na de acquisitie te kunnen beoordelen.

Dit kan bijvoorbeeld aan het marketing bewustzijn gekoppeld worden. Of aan het succes van het salesteam en de ervaringen van de klanten. Worden de vooraf bepaalde verkoopdoelen sowieso wel behaald? En dan is er nog de belangrijke vraag of de bedrijfscultuur van beide partijen goed op elkaar afgestemd zijn. Zonder deze belangrijke beoordelingspunten optimaal te begeleiden, zou de liefde die de partners eerst voelden, per slot van rekening zomaar op vingerwijzen over kunnen gaan.

Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’

Door deze bovenstaande richtlijnen te volgen, kunnen veel bedrijven de hardnekkigste valkuilen van een een bedrijfsovername vermijden. Zo zal de kans kleiner zijn dat de overnames die op papier logisch zijn, alsnog op de (middel-)lange termijn mislukken.

Jazeker, het doen van een bedrijfsovername zal nooit een makkie zijn, maar door het op de juiste manier te doen, kunnen de daaraan verbonden bedrijven zich wel blijven ontwikkelen. Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’ zullen we dan maar zeggen!

Wat kan een erfrecht advocaat doen?

Een overlijden van een naaste en de verdeling van de erfenis zorgen niet zelden voor problemen. Onder invloed van de emoties die met het verlies gepaard gaan, kan het al eens tot onenigheid over de verdeling van de bezittingen van de overledene komen. Daar komt nog bij dat het erfrecht een ingewikkelde materie is waar een gedegen juridische kennis voor nodig is. Een advocaat erfrecht is hierin gespecialiseerd en helpt erfgenamen die duidelijkheid willen of die een conflict opgelost willen zien. Adviseren, bemiddelen en, indien nodig, procederen behoren tot het takenpakket van een erfrecht advocaat.

De specifieke taken van een erfrecht advocaat

Als een erfgenaam zich benadeeld voelt in de verdeling van de erfenis kan hij beslissen om een beroep te doen op de diensten van een advocaat gespecialiseerd in het erfrecht. Er zal door de advocaat steeds nagegaan worden of de overledene over een testament beschikte en of de uitvoering daarvan werd gerespecteerd. Schenkingen in een recent verleden kunnen ervoor zorgen dat de erfenis aanzienlijk minder is dan wordt aangenomen, ook dit zal uitgezocht en onderzocht worden. De verdeling van een erfenis gebeurt steeds onder strikte regels, het is de taak van de advocaat om ervoor te zorgen dat die ook gerespecteerd worden en dat zijn cliënt krijgt waar hij recht op heeft. Kan er niet tot een goede en aanvaardbare regeling gekomen worden, dan zal de advocaat het dossier voor de rechtbank brengen en ook daar zijn cliënt en diens belangen verdedigen.
Is er sprake van een negatief saldo, er zijn dus schulden, ook dan zal de advocaat zijn advies verlenen zodat de erfgenaam niet in een nadelige positie terechtkomt.

Wat zijn de kosten van een erfrecht advocaat?

De kosten die betaald worden aan de advocaat zijn sterk afhankelijk van de complexiteit van het specifieke dossier en van het ereloon dat de advocaat hanteert. In sommige gevallen kan beroep gedaan worden op de rechtsbijstandsverzekering of maakt de rechtzoekende aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand. Wie zich geconfronteerd ziet met moeilijkheden omtrent een erfenis en daar juridische hulp voor nodig heeft, doet er steeds goed aan om zowel bij zijn verzekeringsadviseur als bij een advocaat erfrecht vooraf te informeren naar het de kosten en de eventuele mogelijkheden op kosteloze bijstand. Die kosten zijn niet onbelangrijk, zeker als het gaat om een vrij bescheiden erfenis waar het risico bestaat dat de kosten hoger oplopen dan wat uiteindelijk kan bereikt worden. Het is steeds aan degene die zich benadeelde partij voelt om de afweging hierin te maken op basis van het advies dat hij verkregen heeft.

Iedere burger die zich op één of andere manier een benadeelde partij voelt in een erfeniskwestie kan voor advies, bemiddeling en bijstand terecht bij een advocaat die zich hierin gespecialiseerd heeft. Het recht op juridische bijstand voor iedere burger die daarnaar op zoek is, geldt uiteraard ook voor alle dossiers die het erfrecht omvatten.

Wat is snelrecht?

Nadat een strafbaar feit wordt gepleegd, is het vaak lang wachten op de rechtszaak. Betrokken worden opgeroepen en verhoord, onderzoeksdaden worden verricht en het dossier wordt voorbereid en samengesteld. Tegen de tijd dat de betrokkenen voor de bevoegde rechter kunnen verschijnen, gaan al snel enkele maanden voorbij. Zowel voor de dader als voor het slachtoffer valt deze periode van afwachten zwaar. De dader wacht vol spanning de vaststelling van zijn schuld of onschuld af, en in geval van schuld de aan hem opgelegde straf. Voor het slachtoffer is het wachten op de erkenning van het strafbaar feit, waarna hij of zij het hoofdstuk kan afsluiten en een plaats geven. Om aan de noden van beide partijen tegemoet te kunnen komen, werd het snelrecht in het leven geroepen.

Wat betekent het concreet?

Als we aan snelrecht een betekenis moeten geven, kunnen we dit vrij letterlijk opnemen. Bij snelrecht is het namelijk zo dat een verdachte binnen de 17 dagen na het plegen van het strafbaar feit al voor de rechter moet verschijnen. Bij supersnelrecht is dat zelfs binnen de 3 tot 6 dagen. De verdachte moet tot aan het verschijnen in hechtenis blijven. Het Openbaar Ministerie wil op deze manier een duidelijk signaal geven dat het zich schuldig maken aan misdrijven absoluut niet getolereerd worden en dat de dader op een onmiddellijke bestraffing kan rekenen. Vandaar dat men hier ook wel eens spreekt van een lik-op-stukbeleid, een duidelijke boodschap naar iedere burger die het plegen van een strafbaar feit van plan zou zijn.

Voor welke zaken kan het ingezet worden?

Net omdat de periode tussen het misdrijf en het verschijnen voor de rechter zo kort is, kan dit systeem lang niet voor alle zaken ingezet worden. Deze vorm van rechtspraak kan daarom enkel gebruikt worden voor zaken waar niet al te veel discussie over kan bestaan. U kunt hierbij denken aan zaken waarbij de dader op heterdaad werd betrapt of zaken waarbij de dader onmiddellijk overging tot het afleggen van volledige bekentenissen. Bijkomende voorwaarde is dat de verdediging moet instemmen hiermee. Als zij bijvoorbeeld nog bijkomende verhoren of onderzoeksdaden willen, is de korte termijn die hier voorop gesteld wordt niet haalbaar.

Het recht op een eerlijk proces blijft overeind

Het recht op een eerlijk proces en een onafhankelijke rechtspraak zijn rechten van iedere verdachte en deze gelden ook hier. Onder geen enkele voorwaarde kan en mag hiervan afgeweken worden, dit is wettelijk zo bepaald. Om tot een eerlijk en zorgvuldig proces te kunnen komen, moeten de rechter, het Openbaar Ministerie en de verdediging over een compleet dossier kunnen beschikken en mogen er geen onduidelijkheden meer heersen. Kan aan deze voorwaarde niet voldaan worden, dan zal de termijn uitlopen en kan geen sprake meer zijn van snel- of supersnelrecht.

Hoewel deze manier van rechtspreken vele voordelen kent, zowel voor daders als slachtoffers, is het lang niet in alle zaken toe te passen. Zelfs al is de intentie er vaak, de duur van de voorbereiding loopt al snel langer uit dan verwacht. We kunnen dus stellen dat snelrecht niet zo veel ingezet werd als men wel zou willen.

Wat zijn stadsrechten?

Verschillende plaatsen in het gebied dat wij nu Nederland noemen, kregen stadsrechten in de Middeleeuwen. Het stadsrecht werden door landsheren uitgegeven en vastgelegd op papier. Er waren verschillende soorten landsheren, zoals graven, bisschoppen en hertogen.

Wanneer de plaatsen hun loyaliteit aan de landsheer toonden, kregen zij met het stadsrecht exclusieve privileges. Deze privileges liepen uiteen van het organiseren van markten tot het bouwen van een stadsmuur. Ook resulteerde het stadsrecht in het introduceren van een eigen munt. Daarnaast kon een stad de kas gaan spekken, door het heffen van tol.

Welke privileges kreeg een stad met stadsrechten?

Dankzij de rechten die de landsheer aan een plaats gaf, konden deze plaatsen uitgroeien tot het middelpunt van de handel. De opbrengsten hiervan waren niet enkel voor de stad en diens inwoners. Ook de landsheer zelf profiteerde van het door hem uitgegeven stadsrecht. Zo betaalden kooplieden belasting over hun omzet.
Naast het recht op een stadsbestuur, eigen wetgeving en het recht voor het heffen van belasting, waren er verschillende privileges waar een stad met stadsrechten gebruik van maakte:

  • Marktrecht
  • Tolrecht
  • Muntrecht
  • Waagrecht
  • Stadsmuren

Stadsrechten in Nederland

De eerste stad in het gebied dat wij nu Nederland noemen, was Stavoren. In 1061 kreeg Stavoren deze rechten. De laatste keer dat deze rechten werden uitgegeven was in 1586. Het Noord-Brabantse Willemstad heeft toen als laatste Nederlandse stad de rechten verkregen. Naast de rechten voor een stad, waren er ook landrechten te verkrijgen. Zo gaven de graven van Holland het landrecht aan Kennemerland. Maar het stadsrecht ging doorgaans voor het landrecht.

Zowel de steden als de landsheren profiteerden van het stadsrecht. De stad kwam tot ontplooiing door de economische en politieke groei, terwijl de landsheer hieraan meeverdiende. In de 19e eeuw verdwenen de rechten en privileges van de steden. Dit kwam door de introductie van de Grondwet in 1848. Hieruit kwam de Gemeentewet voort, waardoor de stadsrechten sinds 1851 geen waarde meer hadden.

Wat kan je tegenwoordig zien van de stadsrechten?

Steden creëerden hun eigen stadswapens, waarmee zij pronkten op officiële documenten en vlaggen. Ook werden er stadspoorten en -muren gebouwd, die symbool stonden voor de verkregen rechten. Vandaag de dag worden de stadswapens nog steeds met trots getoond. Dit symbolische teken zorgt voor het historische karakter van een stad. Naast de historische bouwwerken, zijn stadswapens een onderdeel van het stedelijk imago.

Ook de stadsmuren en stadspoorten zijn bouwwerken, waar steden trots op zijn. Tegenwoordig worden deze bouwwerken als zeer belangrijk onderdeel van de stad gezien, omdat het kenmerken van de historie zijn. Hierdoor worden de historische bouwwerken onderdeel van de citymarketing van steden.

Verder lezen

De volgende onderwerpen hebben we voor je onderzocht:  Wat is een rechtbank, Wat is het gezagsregister en wat houdt bewindvoering in. Veel leesplezier.