Last van verzuim binnen je bedrijf, zo ga je hiermee om

Verzuim is een vervelende en kostbare zaak voor bedrijven. Het kan leiden tot hogere kosten, lagere productiviteit en verminderde werksfeer. Het is daarom belangrijk om als werkgever verzuim zo veel mogelijk te voorkomen en goed om te gaan met zieke werknemers. In dit artikel lees je hoe je omgaat met verzuim binnen je bedrijf en hoe je het kunt voorkomen.

Verzuim voorkomen

Verzuim voorkomen begint bij het creëren van een gezonde werkomgeving en het monitoren van de gezondheid van werknemers. Zorg voor voldoende ventilatie, goede verlichting en ergonomische werkplekken. Biedt daarnaast gezonde maaltijden en snacks aan in de bedrijfskantine en stimuleert beweging door bijvoorbeeld het aanbieden van een fitnessruimte of het organiseren van sportieve activiteiten.

Het monitoren van de gezondheid van werknemers kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een periodieke gezondheidscheck of gesprekken met de bedrijfsarts bijvoorbeeld. Hiermee kunnen eventuele gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden ontdekt en kan er tijdig worden ingegrepen. Bovendien geeft het de werknemer het gevoel dat er wordt omgekeken naar zijn of haar gezondheid.

Een andere manier om verzuim te voorkomen is het bieden van voldoende rust en ontspanning aan werknemers. Zorg dat werknemers voldoende tijd hebben om te herstellen van hun werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele werktijden of het stimuleren van thuiswerken.

Goede communicatie

Goede communicatie is essentieel bij het omgaan met verzuim. Zorg voor een open en transparante communicatie tussen werkgever en werknemer. Bespreek regelmatig de gezondheid en het welzijn van werknemers en biedt hen de mogelijkheid om eventuele problemen te bespreken.

Daarnaast is het belangrijk om een duidelijk verzuimbeleid te hebben. Hierin staat beschreven hoe verzuim wordt gemeld, welke stappen er worden genomen bij ziekte en hoe de re-integratie van zieke werknemers verloopt. Door een duidelijk verzuimbeleid te hebben, weten werknemers waar ze aan toe zijn en kunnen zij ook beter meewerken aan hun re-integratie. 

Ten slotte is communicatie ook essentieel om verzuim problemen op te lossen. Als je een medewerker hebt die enorm vaak verzuimt, dan kan het mogelijk zijn dat het nodig is om een verzuimgesprek te voeren met de medewerker. Door goed de problemen te communiceren met de medewerker kan je het probleem uitleggen en is de kans groot dat deze opgelost kunnen worden.  

Ziekteverzuim melden

Als een werknemer ziek is, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld bij de werkgever. Dit kan telefonisch of per e-mail. De werkgever kan vervolgens vragen naar de aard van de ziekte en de verwachte duur van het verzuim. Ook kan de werkgever informeren of er eventueel hulp nodig is, bijvoorbeeld bij het regelen van een afspraak bij de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts inschakelen

Als een werknemer langer dan twee weken ziek is, moet er een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts beoordeelt de aard en de ernst van de ziekte en adviseert over de re-integratie van de werknemer. Ook kan de bedrijfsarts advies geven over eventuele aanpassingen op de werkplek die nodig zijn om de werknemer weer aan het werk te laten gaan.

Re-integratie

Re-integratie is het proces waarbij een zieke werknemer weer terugkeert naar de werkvloer. Het is belangrijk dat de werknemer hierbij wordt ondersteund door de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van aangepast werk of door het aanpassen van de werkplek.

Daarnaast moet er regelmatig contact zijn tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts om de voortgang van de re-integratie te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen. Het is belangrijk om hierbij ook oog te hebben voor het welzijn van de medewerker. Door hieraan te denken is de kans op een succesvolle re-integratie een stuk groter dan als je de werknemer aan zijn lot over laat.