Huurrecht. Hoe gaat het in z’n werk?

huurrecht

Huur je een huis? Dan heb je een contract getekend en moet je je aan enkele voorwaarden houden die door de verhuurder zijn opgesteld. Overtreed jij dit huurrecht? Dan mag de verhuurder jou uit het huis zetten. Voor de verhuurder gelden aan de andere kant ook rechten en plichten. Je hebt als huurder bijvoorbeeld recht op privacy. De verhuurder mag niet onaangekondigd in jouw huis verschijnen. We nemen je graag mee naar het huurrecht en de rechten en plichten waar je als huurder of verhuurder mee te maken krijgt. 

Rechten en plichten huurder

  • In Nederland heeft de huurder huurbescherming. Dit betekent dat het huurcontract niet zomaar kan worden opgezegd door de verhuurder. Dit geldt ook wanneer je geen schriftelijk contract hebt, maar een mondelinge afspraak.
  • Wanneer de huurder uit de woning gezet wordt als gevolg van sloop of renovatie moet de verhuurder zorgen voor een verhuiskostenvergoeding. Door middel van deze vergoeding kan de huurder op zoek naar een ander huurhuis.
  • De huurder moet de huurprijs aan de verhuurder betalen en zich ‘goed gedragen’.
  • Wanneer de huurder het pand verlaat, moet het weer in de oude staat opgeleverd worden.
  • De huurder heeft recht op woongenot. Dit betekent dat de huurder van de woning moet kunnen genieten zonder last te hebben van de verhuurder.

Rechten en plichten verhuurder

  • De verhuurder mag de huurder uit het huis zetten wanneer er sprake is van een flinke betalingsachterstand, wangedrag of overlast.
  • De verhuurder mag de huurder uit het huis zetten wanneer hij of zij het pand zelf nodig heeft. Het kan zijn dat de woning gesloopt of gerenoveerd moet worden of dat er een ander plan is voor de woning.
  • Eén keer per jaar mag de huur verhoogd worden. Dit moet minimaal twee maanden van tevoren worden gemeld. 
  • De verhuurder mag niet zonder toestemming de woning betreden.
  • De verhuurder is verplicht om alle verbreken te verhelpen zolang dit niet klein onderhoud is. Klein onderhoud is vaak de verantwoordelijkheid van de huurder zelf. 

Huurrecht

Advocaat huurrecht

Huurder

Loop je als huurder tegen één of meerdere van bovenstaande verplichtingen aan? Betreed de verhuurder bijvoorbeeld het pand zonder dit eerst met jou te overleggen? Of worden grote reparaties niet geregeld? Bespreek dit dan eerst met de verhuurder. Kom je er samen niet uit? Dan kun je naar de Huurcommissie. Bij de Huurcommissie kun je huurverlaging aanvragen. Wanneer de verhuurder namelijk niet voldoet aan het huurrecht voor de woonruimte, heb jij recht op een prijsverlaging. Wanneer je een woning hebt in de vrije sector kun je ook naar de rechter. De rechter dwingt de verhuurder dan om de gebreken op te lossen. 

Verhuurder

Wanneer een huurder zich onverantwoordelijk gedraagt, mag de verhuurder het contract ontbinden. De verhuurder moet in dit geval eerst zelf in gesprek gaan met de verhuurder. De verhuurder moet namelijk de kans hebben gehad om iets aan het gedrag te doen. Vervolgens kan de verhuurder de huurder een brief sturen waarin hij of zij de huurder de mogelijkheid geeft om in te stemmen met het beëindigen van het huurcontract. Reageert de huurder hier vervolgens niet op? Dan kan de verhuurder contact opnemen met een kantonrechter en een huurrecht advocaat. 

Voor zowel huurder als verhuurder is het fijner om er samen uit te komen. Probeer dus altijd eerst het gesprek aan te gaan en het geschil op te lossen voordat je een huurrecht advocaat inschakelt. 

Bronnen: Rijksoverheid, Rechtbank

Lees ook:

–> ”Ik wil scheiden” Wat moet ik doen?