Een goede start voor een succesvolle bedrijfsovername

Veel huwelijken zullen waarschijnlijk succesvol zijn. Het slagingspercentage van een huwelijk wordt in de algemene statistieken op zo’n 50 tot 60 procent geschat. Maar dit succes zal zeker een flinke inspanning vereisen.

Een ander soortement huwelijk dat aantoonbaar nog veel meer inzet vereist, is een bedrijfsovername. Er was een paar jaar terug een internationaal onderzoeksrapport van Deloitte waaruit bleek dat ongeveer een kwart van alle deals direct al door de mand vallen. Deze nieuwe relaties voldeden namelijk niet aan de verwachtingen of maakten de beloften niet waar.

Er bestaat geen magische formule

Er is geen magische formule voor het succes van een partnerschap. De uitkomst van een succesvolle bedrijfsovername zal echter wel van een aantal belangrijke factoren afhankelijk zijn. Als je dit goed aanpakt, dan heeft de potentiële overname direct al een veel grote kans om te kunnen overleven. Als je daarbij ook maar één van de onderstaande factoren verwaarloost, dan zou een overname echter heel vlot spaak kunnen lopen.

Begrijp heel goed dat het niet alleen om integreren gaat

Een heel belangrijke stap in een overnameproces is over het algemeen het combineren van de activiteiten van beide partijen. Deze integratie van een over te nemen bedrijf moet dan heel expliciet op het ondersteunen van alle doelstellingen afgestemd worden. Ze moeten daarnaast uiteraard ook de deal van de overname rechtvaardigen. Een advocaat bedrijfsovername is de ideale partner die hier de juiste maatstaven kan stroomlijnen. 

Er zijn immers veel ondernemers die hierbij van kant-en-klare plannen en generieke werkmethoden gebruikmaken. Deze hebben veelal de neiging om teveel nadruk op het proces te leggen en de unieke aspecten van de samenwerking te negeren.

Op de wijze kunnen er al snel allerhande onhandige nieuwe regels en procedures aan het over te nemen bedrijf opgedrongen worden. Plus het niet voldoende transparant communiceren in deze fase kan ook heel vlot de doodsteek voor een overname zijn. In plaats daarvan moet je er absoluut voor zorgen dat je samen, met de advocaat die de bedrijfsovername begeleidt, de visies van elkaar op mekaar afstemt. 

Blijf heel scherp op de klanten gefocust

Klanten kunnen zich soms terecht zorgen maken over nieuwe processen en andere veranderingen binnen het overgenomen bedrijf. Ze kunnen denken dat er minder aan hun behoeften gedacht wordt, de samenwerking moeizamer verloopt of er andere negatieve gevoelens naar boven borrelen. Laat dit niet gebeuren. Zorg er optimaal voor dat het overgenomen bedrijf zeker dezelfde intimiteit bewaard die het daarvoor ook met hun klanten had. Ze zouden zelfs het gevoel moeten krijgen dat de overname hun positie heeft verbeterd.

Meet het succes van jouw prille overname

Elke soort bedrijfsovername wordt over het algemeen direct gevolgd door een wittebroodsweken periode. De euforie kan daarvan geweldig zijn, maar dit genot kan slechts van korte duur zijn als je de toekomstvisie slecht op elkaar afstemt. Het is juist daarom van top belang dat je de juiste beoordelingspunten op papier hebt staan om zo het succes na de acquisitie te kunnen beoordelen.

Dit kan bijvoorbeeld aan het marketing bewustzijn gekoppeld worden. Of aan het succes van het salesteam en de ervaringen van de klanten. Worden de vooraf bepaalde verkoopdoelen sowieso wel behaald? En dan is er nog de belangrijke vraag of de bedrijfscultuur van beide partijen goed op elkaar afgestemd zijn. Zonder deze belangrijke beoordelingspunten optimaal te begeleiden, zou de liefde die de partners eerst voelden, per slot van rekening zomaar op vingerwijzen over kunnen gaan.

Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’

Door deze bovenstaande richtlijnen te volgen, kunnen veel bedrijven de hardnekkigste valkuilen van een een bedrijfsovername vermijden. Zo zal de kans kleiner zijn dat de overnames die op papier logisch zijn, alsnog op de (middel-)lange termijn mislukken.

Jazeker, het doen van een bedrijfsovername zal nooit een makkie zijn, maar door het op de juiste manier te doen, kunnen de daaraan verbonden bedrijven zich wel blijven ontwikkelen. Een ‘bedrijfsmatch made in heaven’ zullen we dan maar zeggen!