Mediation als oplossing bij vastgelopen conflicten

Koppels die besloten hebben om te gaan scheiden, gaan door een zware en emotionele periode die de nodige conflicten met zich kan meebrengen. De droom van het perfecte huwelijk is er niet meer en heeft plaatsgemaakt voor het treffen van regelingen en het maken van afspraken om elk een eigen weg te gaan. Hoe goed de bedoelingen vaak ook zijn, oplopende emoties kunnen ervoor zorgen dat de communicatie spaak loopt en oplossingen mijlenver weg lijken te liggen. Tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen, lijkt helemaal uitgesloten. Een mediator helpt hier om de dialoog terug op het juiste pad te krijgen.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een onafhankelijk en neutraal bemiddelaar die het scheidende koppel helpt om terug rond de tafel te gaan zitten. Door het stellen van vragen zullen de wensen, argumenten en standpunten van beide partijen kenbaar gemaakt worden en kan van daaruit verder op een open en constructieve manier naar een oplossing gezocht worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat beide partijen hier vrijwillig aan deelnemen, mediation kan namelijk nooit verplicht worden. Het grote voordeel aan mediation is dat als het partijen lukt om tot een oplossing te komen waar beiden zich in kunnen vinden, de tussenkomst van advocaten en een opgelegde beslissing door de rechter kan vermeden worden.

Hoe word je mediator?

Om mediator te worden is er geen specifieke opleiding vereist, het wordt gezien als een vrij beroep dat iedereen mag uitoefenen. In de praktijk zien we echter meestal mensen die een juridische achtergrond hebben en zich van daaruit via diverse opleidingen hebben omgeschoold tot mediator. Er bestaan tal van opleidingen en opleidingscentra waar de specifieke kennis kan aangeleerd worden en waar de vereiste vaardigheden kunnen aangescherpt worden. Opleidingen spitsen zich veelal toe op communicatie, dialoog, conflicthantering enzoverder. Voor wie zich wil aansluiten bij de Mediator Federatie Nederland is wel een slagen in de kennistoets vereist.

Wat verdient een mediator?

Omdat mediator een vrij beroep is, staat het de mediator zelf vrij om een tarief vast te leggen. Dit kan gaan over uurtarieven of tarieven per sessie. Veel in dit tarief zal afhangen van de genoten opleidingen, de ervaring en het al dan niet aangesloten zijn bij de federatie. Om toch een idee te geven, je kunt gemiddeld op 150 euro per uur rekenen als je naar een mediator gaat.


Dus kort samengevat: wat doet een mediator? Op een neutrale en onafhankelijke manier bemiddelen in conflicten die vastgelopen zijn om zo een juridische strijd te vermijden. Communicatie, begrip en wederzijds respect vormen de rode draad doorheen het proces.