Ontslag tijdens zwangerschap: wat zijn je rechten?

Als je in loondienst werkt en zwanger bent of plannen hebt om zwanger te worden, vraag je je misschien wel af of dit gevolgen kan hebben voor je arbeidscontract. Een eenduidig antwoord is hier niet op te geven aangezien het zal afhangen van jouw specifieke soort contract. We doorlopen samen met jou de verschillende soorten met hun mogelijke gevolgen.

Ontslag bij een vast contract

Voor werknemers met een vast contract geldt een opzegverbod tijdens de zwangerschap, het zwangerschapsverlof en de 6 weken na het zwangerschapsverlof. Dit betekent dat een werkgever je dan niet kan of mag ontslaan omwille van jouw zwangerschap. Wel kun je nog steeds ontslag krijgen op staande voet, al zal dit grondig gemotiveerd en omwille van ernstige redenen moeten zijn, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of agressie.

Ontslag tijdens de proeftijd of bij een tijdelijk contract

In beide gevallen kan hier een einde komen aan het contract als de reden daarvoor niet de zwangerschap is. Tijdens een proeftijd kan een werkgever je ontslaan als je niet voldoet, bij een tijdelijk contract stopt de samenwerking op de datum die in het contract vermeld staat.

Ontslag bij uitzendcontracten

Als het contract een uitzendbeding bevat, dan kan er een einde aan het contract gemaakt worden als jij jouw werk niet meer naar behoren kunt uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tillen van zware lasten. Is het uitzendbeding niet opgenomen in het contract, dan kun je niet ontslagen worden.

Zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof

Je kunt zelf altijd om welke reden dan ook ontslag nemen, dus zelf ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof is perfect mogelijk volgens de voorwaarden opgenomen in je arbeidscontract. Of dit een goed idee is, is een andere vraag. Je kunt namelijk het recht op een werkloosheidsuitkering verliezen. Iets om goed over na te denken dus.

Zoals je hierboven al kon lezen, is een zwangerschap geen vrijbrief voor een werkgever om iemand te ontslaan, wel integendeel. De wetgever voorziet tal van beschermingsmaatregelen om ontslag tijdens een zwangerschap te voorkomen. Ben jij in de situatie dat ontslag tijdens je zwangerschap dreigt, vraag dan zeker raad aan een advocaat als je meent dat je rechten geschonden worden.