Het concurrentiebeding: wat is mijn recht?

Als je als werknemer beslist om je huidige arbeidsovereenkomst te beëindigen, betekent dit niet automatisch dat je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je werkgever. Werd in jouw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen, dan kun je niet zomaar overstappen naar een concurrerende werkgever en daar je vergaarde kennis en informatie gebruiken. Dit beding werd in het leven geroepen ter bescherming van werkgevers en kan voor jou wel degelijk verregaande gevolgen hebben.

Het opmaken van het concurrentiebeding

Arbeidsovereenkomsten in concurrerende sectoren waar gevoelige informatie omgaat, zullen over het algemeen een concurrentiebeding voor bepaalde tijd bevatten. Dit wil zeggen dat je na het beëindigen van je arbeidsovereenkomst goed moet uitkijken waar je een nieuwe uitdaging aangaat. Een concurrentiebeding met tijdelijk contract komt in de praktijk minder vaak voor. In het beding moet schriftelijk vastgelegd zijn welke specifieke werkzaamheden niet mogen uitgeoefend worden en wat de gevolgen zijn van het niet naleven. Vaak gaat het hier dan om een schadevergoeding of dwangsom. Zowel de werkgever als werknemer moeten van de volledige inhoud van het beding op de hoogte zijn en moeten hier ook hun akkoord voor geven.

Jouw rechten

Als werknemer heb je eigenlijk geen voordelen bij een dergelijk beding. Het zal aanzienlijk je mogelijkheden voor nieuwe banen en werkzaamheden beperken en soms zelfs tot gevolg hebben dat je beter blijft waar je bent. Toch zijn er een aantal situaties waarin het beding nietig kan verklaard worden.

In eerste instantie doe je er goed aan de modaliteiten van het beding te bespreken met je werkgever. Misschien dat jullie in onderling overleg er samen uit komen en dat je het beding niet hoeft op te volgen. Ben je echter van mening dat het stopzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van een nalatigheid van je werkgever of werd je onder druk gezet om met het beding akkoord te gaan, dan kun je de nietig verklaring vragen. Als laatste kun je ook steeds een aanvraag tot nietigverklaring richten aan de bevoegde rechter. Hij zal dan oordelen of de aard van de nieuwe werkzaamheden het beding rechtvaardigen en eventueel een schorsing uitspreken.