Wat is een arbeidsrecht advocaat?

Wie aan een actieve loopbaan bezig is, krijgt hoe dan ook het maken met het arbeidsrecht. Dit regelt namelijk alle rechten en plichten van werknemers en werkgevers, de overeenkomsten tussen hen en de manier waarop overeenkomsten beëindigd kunnen worden. Omwille van het uitgebreide karakter ervan, is arbeidsrecht een specialisatie binnen de ruimere context van het recht in het algemeen.

Het arbeidsrecht

Zoals al aangehaald regelt het arbeidsrecht de verhoudingen tussen werknemers en werkgevers. De werknemer verricht bepaalde vastgelegde taken voor de werkgever en krijgt daar in ruil een loon voor, beide vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Omdat er een onderlinge verhouding bestaat tussen beide partijen, zijn hier ook wederzijdse rechten en plichten aan verbonden.
Komen werkgever en werknemer in een conflict terecht waar ze zelf niet uitkomen, dan kan een arbeidsrecht advocaat bemiddelen en indien nodig het geschil voor de arbeidsrechtbank brengen die dan vervolgens uitspraak zal doen.

De arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrecht advocaat komt op voor zijn cliënt in zaken waarin hij door zijn werkgever op een niet correcte en wettelijke manier behandeld werd. U kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de inhoud van het arbeidscontract, het correct uitbetalen van het loon, eventuele tuchtsancties, ontslagen en arbeidsongevallen waarbij de aansprakelijkheid betwist wordt. Als werknemer is het volledig normaal dat u zelf niet op de hoogte bent van de rechten die het werknemersstatuut u bieden. Uw werkgever moet zich aan wetten en regelgevingen houden en in geval hij dit niet doet, kan u daar tegen in gaan. Om goed te weten wat uw rechten zijn, maar minstens even belangrijk wat uw plichten zijn, kan u zich laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. Hij kent de wetgeving door en door en kan u advies geven, bemiddelen en de zaak voorleiden bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Advocaten ontslagrecht

Een ontslag, al dan niet verwacht, heeft voor u als werknemer grote gevolgen zowel op uw professionele als op uw privé leven. Om werknemers te beschermen tegen willekeur van werkgevers, werd het ontslagrecht in het leven geroepen en uitgebreid uitgewerkt. Als u een arbeidsovereenkomst heeft en u zich niet meer in de proefperiode bevindt, mag uw werkgever u niet zonder reden ontslaan. Hij kan dit wel in geval van bijvoorbeeld een reorganisatie, een verwijtbaar handelen van uw kant, langdurige ziekte of een verstoorde arbeidsrelatie. Maar ook dan moeten bepaalde procedures stipt gevolgd worden.
Uw advocaat ontslagrecht zal erop toezien dat uw ontslag gerechtvaardigd is, dat u uitbetaald krijgt waar u recht op heeft en dat de administratieve afhandeling correct verloopt. In geval aan één van deze zaken niet voldaan wordt, zal hij uw rechten verdedigen en procederen en pleiten voor u.

Advies bij een geschil

Vaak hebben werknemers een zekere schroom om een advocaat arbeidsrecht onder de arm te nemen in geval van een geschil met de werkgever. Verschillende redenen kunnen hiervoor te bedenken zijn, toch is het niet raadzaam. Bij een beginnend geschil kan nog bemiddeld worden waardoor de zaak niet verder escaleert. Bij een vergevorderd geschil kan ervoor gezorgd worden dat de werknemer een gunstige regeling krijgt bij ontslag. U doet er in elk geval goed aan minstens het advies in te winnen bij een arbeidsrecht advocatenkantoor, u hebt hier namelijk niets bij te verliezen en kunt er alleen maar bij winnen.

Kosten voor arbeidsrecht advocaat

De salarissen in de advocatuur zijn best wel hoog en de mogelijkheid bestaat dat u zelf niet in staat bent dit te betalen. Deze kost kan u echter vermijden door een verzekering af te sluiten die een vergoeding voor rechtsbijstand omvat of door lid te worden van een werknemersbond die voor haar leden ook in werk gerelateerde juridische bijstand voorziet. Zo heeft u toch de mogelijkheid om u recht te halen mocht dat van toepassing zijn.