Wat is een advocaat generaal?

Een advocaat generaal die verbonden is aan een ressortsparket vertegenwoordigt daar het Openbaar Ministerie bij strafzaken die behandeld worden door een Gerechtshof. Het gaat hier dus om strafzaken waartegen hoger beroep werd aangetekend. Dit beroep kan zowel door de beklaagde als door de officier van justitie worden ingediend en heeft als doel aan te geven dat men het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank.

Openbaar Ministerie

Het is de taak van de advocaat generaal om na te gaan of er tijdens de eerste rechtszaak inderdaad fouten gemaakt zijn en of bijkomend onderzoek tot een ander inzicht naar schuld en/of strafmaat kan leiden. Tijdens de rechtszaak in beroep zal hij eveneens het Openbaar Ministerie vertegenwoordigen.

Hoge Raad

Een advocaat generaal bij de Hoge Raad heeft een adviserende functie aan die Raad. In de vorm van conclusies zal hij onafhankelijke adviezen geven aangaande zaken die bij de Hoge Raad aanhangig gemaakt werden. Zowel civiele, strafrechtelijke als fiscale zaken kunnen door een advocaat generaal, onder leiding van een procureur generaal, onderzocht worden. De taak is niet te onderschatten en vereist deskundigheid en kennis op hoog niveau omwille van de invloed die kan optreden voor de rechtsvorming in het algemeen.

Toegang tot het beroep en salaris

Toegang tot het beroep

We spreken hier over een beroep dat niet voor iedereen weggelegd is. Naast de studies rechten, zal een kandidaat eerst werkzaam moeten zijn als binnen de juridische sector, bij voorkeur als rechter, en zal hij moeten aantonen om uit te blinken in zijn vakgebied. Omdat het hier steeds gaat over dossiers in hoger beroep of cassatie, is sterke dossierkennis, inzicht en een uitmuntende kennis van het recht en de wet- en regelgeving van groot belang.

Advocaat generaal en salaris

Binnen het beroep gelden vastgestelde salarissen die voornamelijk afhangen van de effectieve functie. We kunnen stellen dat het gemiddelde salaris ongeveer 9.000 tot 9.500 euro bruto bedraagt en omdat dit een vastgesteld salaris is, zullen hier niet veel uitzonderingen op te vinden zijn. Het kan u overkomen als een hoog salaris, vergeet daarbij echter niet dat een al een lange studieperiode en werkperiode voorafgaat aan de mogelijkheid om toe te treden tot dit beroep. Kennis en ervaring worden hier dus in meegerekend.