Wat te doen als uw klanten hun facturen niet betalen?

Iedere ondernemer herkent het wel. Dagelijks wordt er binnen uw bedrijf hard gewerkt om alle klanten hun bestelde producten en diensten correct en snel te leveren, om dan tot de vaststelling te komen dat één of meerdere facturen onbetaald blijven. U probeert zelf eerst contact op te nemen met uw klant want het kan natuurlijk om een vergetelheid gaan die snel wordt rechtgezet. Als blijkt dat uw klant ook na het contact niet geneigd is om de openstaande rekening te betalen, hebt u gelukkig nog andere mogelijkheden voor hulp bij de incasso.

Mogelijkheden voor hulp bij incasso

Het is voor uzelf vaak moeilijk om veel aan te dringen bij uw klant op betaling. U weet dat u recht heeft op het geld, maar u wilt in geen geval de toekomstige relatie met uw klant op het spel zetten. Door het inschakelen van externe hulp, kunt u dit probleem omzeilen.

Een incassobureau inschakelen

Via een incassobureau kunt u in een minnelijke fase de onbetaalde rekening laten innen. Het incassobureau zal contact opnemen met uw klant en hem tot betaling aansporen, en vaak lukt dit ook wel. Medewerkers van een incassobureau hebben echter geen bevoegdheid tot een juridische incasso als uw klant ook naar hun vraag tot betaling geen oren heeft. In dit geval moeten zij het dossier doorspelen aan een deurwaarder of incasso advocaat die over meer bevoegdheden beschikt.

Beroep doen op een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die benoemd wordt door de Koning en beëdigd door de rechtbank. Hij heeft de wettelijke bevoegdheid tot het leggen van beslag op bezittingen en loon van de schuldenaar om zo tot de betaling van uw openstaande factuur te komen. Vaak zal een deurwaarder eerst een minnelijke fase hanteren en dan pas overstappen op een gerechtelijke procedure. Op basis van een vonnis van de rechtbank mag hij dwang tot betaling uitoefenen.

Samenwerken met een incasso advocaat

Als u beslist om het dossier van een openstaande factuur over te dragen aan een incasso advocaat, kiest u voor degene met wettelijk de meeste bevoegdheden op dit vlak. Anders dan bij een gerechtsdeurwaarder gaat het incassorecht van een advocaat ook voorbij de landsgrenzen en mag hij procederen voor bedragen die hoger liggen dan 25000,00 euro.
Hulp bij een incasso door een incasso advocaat heeft u de breedste waaier aan mogelijkheden. Ook hier kan eerst geprobeerd worden om tot een minnelijke schikking te komen met uw klant, maar er kan en zal ook een gerechtelijke procedure gestart worden om u te geven waar u recht op hebt. Incasso advocaten werken ook vaak volgens het no cure no pay principe waardoor samenwerken met een advocaat voor u niet duurder hoeft te zijn dan met een incassobureau. Het grote voordeel is natuurlijk dat u het dossier niet meer moet overdragen omwille van een overschrijding van de wettelijke bevoegdheden. Uw incasso advocaat kan uw dossier van de eerste tot de laatste stap in handen nemen.