Wat zijn de kosten van een rechtszaak?

Voor je naar de rechtbank stapt, wil je natuurlijk graag weten wat je dat zal kosten. Pas dan kan je namelijk de afweging maken of de kosten zullen opwegen tegen wat je erbij te winnen hebt. Het antwoord op de vraag “hoeveel kost een rechtszaak?” hangt af van de aard van de zaak, de complexiteit ervan en de tijd die de hele procedure in beslag neemt. Maar in dit artikel proberen we je van een goed mogelijk antwoord te voorzien.

De gemiddelde kosten voor een rechtszaak

Houd bij het opstarten van een kleine rechtszaak minimaal rekening met kosten van ongeveer €500,- tot €1.000,-. Gemiddeld komen veel rechtszaken uit op zo’n €2.000,- tot €7.000,-. Maar grotere rechtszaken kunnen qua kosten oplopen tot €25.000,-. De kosten zijn opgebouwd uit griffierecht (de kosten voor het opstarten van de rechtszaak), een deurwaarder en de rechtszaak zelf. En houd ook rekening met het mogelijk inhuren van een advocaat.

Kosten van de juridische procedure

Kosten voor griffierecht

Griffiekosten zijn de kosten voor de behandeling van de rechtszaak door de rechter, ook wel griffierecht genoemd. Deze kosten heb je sowieso bij het opstarten van een rechtszaak. Voor het bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, het gevorderd bedrage en met de rechtspersoon (organisatie of particulier). De kosten voor griffierecht starten bij €85,- en kunnen oplopen tot €5.500,- in hoger beroep.

Kosten voor een advocaat

In veel rechtszaken zal je een advocaat onder de arm nemen als je betrokken partij bent. De kosten voor een advocaat zijn afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Zij hanteren meestal een gemiddeld uurtarief van €200,- tot €300,- per uur.

Kosten voor een deurwaarder

In een rechtszaak worden de partijen die voor de rechter moeten komen hiervan steeds op de hoogte gesteld door middel van een dagvaarding die enkel door een deurwaarder betekent mag worden. Degene die de rechtszaak aanspant zal hiervoor de kosten betalen. De kosten voor de deurwaarder bedragen ongeveer €90,-.

Kosten voor een beroep bij de rechtbank

Als er door een, in de rechtszaak betrokken partij, hoger beroep wordt aangetekend, zullen de kosten van dit beroep zowel op de eiser als op de gedaagde verhaald worden. Na afloop van de zaak kan de rechter beslissen om deze kosten te verhalen op de verliezende partij. Om in hoger beroep te kunnen gaan moet het financiële belang van de zaak hoger zijn dan €1.750,-. Verder betaal je hier extra griffierecht voor dat kan oplopen tot €5.500,-.

Zoals te lezen valt,  bestaat het antwoord de vraag “Hoeveel kost een rechtszaak?” uit meerdere onderdelen. Je advocaat kan mogelijk wel helpen door een inschatting te maken van de kosten in jouw specifieke situatie.

Disclaimer: aan de kosten die genoemd worden in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.