Omgangsregeling voor kinderen: hoe werkt dat?

Omgangsregeling voor de kinderen: hoe werkt dat?

Ongetwijfeld is de zorg voor de kinderen voor u beiden na een echtscheiding het belangrijkste wat moet geregeld worden. U wilt beiden uw verantwoordelijkheid opnemen en beiden instaan voor een goede opvoeding. Niet toevallig is dit dan ook vaak het grootste discussiepunt in het hele echtscheidingstraject.
Hoe de tijd tussen beide ouders uiteindelijk verdeeld wordt, noemen we de omgangsregeling. We bespreken graag even samen met u wat dit precies betekent.

Ook de kinderen zijn betrokken partij in de echtscheiding

De beslissing om te scheiden nemen u en uw partner, maar dat wil niet zeggen dat jullie hierin de enige betrokken partijen zijn. Of ze nu achter de beslissing staan of niet, ook voor de kinderen zal er veel veranderen in hun leventje en de impact daarvan mag niet onderschat worden, ze zullen hun tijd namelijk voortaan moeten verdelen tussen mama en pap. Hen actief betrekken, luisteren naar hun mening en hun belang steeds voorop stellen is dan ook vast en zeker aan de orde.

Praktische uitwerking van de omgangsregeling voor de kinderen

De omgangsregeling kent in principe geen vast omlijnde regels en is vrij in te vullen naar uw specifieke situatie. Hierbij zullen zaken als uw werksituatie, de schoolomgeving van de kinderen, de aanwezigheid van opvangmogelijkheden en dergelijke meer een rol spelen.

Onderlinge overeenkomst

Het ideale scenario is dat waarbij u en uw partner in onderlinge overeenkomst een regeling kunnen uitwerken waarin iedereen zich kan vinden. U hoeft dan enkel nog de omgangsregeling voor te leggen aan de rechtbank die ze zal bekrachtigen.

Beslissing door de rechter

Lukt dit niet, dan zult u beiden een advocaat voor de omgangsregeling onder de arm moeten nemen. Beide advocaten kunnen dan een regeling of co ouderschap aanvragen bij de rechtbank. In dit geval het zal uiteindelijk die rechtbank zijn die de beslissing zal nemen na alle partijen gehoord te hebben. Hoelang duurt een rechtszaak voor de omgangsregeling voor de kinderen vraagt u zich dan wellicht af. Hier is moeilijk een tijdsduur op te plakken. Veel hangt af van de bereidwilligheid van alle partijen om tot een oplossing te komen. Iedere echtscheiding is uniek en er moet met alle aspecten rekening gehouden worden voor er kan beslist worden.

Gevolgen van de omgangsregeling

Hou er rekening mee dat ook de omgangsregeling voor de kinderen die door de rechtbank uitgesproken of bekrachtigd wordt niet vrijblijvend is. U dient zich hier beiden aan te houden. Doet u dit niet dan riskeert u terug voor de rechtbank te komen met alle gevolgen van dien. Ook voor de kinderen zelf is dit belangrijk, het heeft hen een houvast op de situatie en hun leven.

Zijn er op een bepaald moment veranderingen in de situatie van één van de partijen, dan kan de regeling steeds aangepast worden hieraan.

In ieders belang doet u er goed aan om tot een onderlinge omgangsregeling voor de kinderen te komen zonder die beslissing aan de rechter over te laten. Op lange termijn zal dit voor een betere verstandhouding en meer structuur voor de kinderen zorgen.