Een advocaat bij scheiding

Scheiden is nooit een makkelijke stap, het brengt heel wat teweeg in de levens van iedereen die betrokken is en gaat niet zelden gepaard met onenigheden en ruzies. Vaak proberen ex-partners in eerste instantie tot onderlinge overeenkomsten te komen, maar loopt dit ergens in de procedure spaak. Om dit te vermijden en om ervoor te zorgen dat u beide goed geïnformeerd bent over de gang van zaken, de rechten en plichten en de gevolgen, is het vaak een goed idee een advocaat onder de arm te nemen. Advocaten gespecialiseerd in scheidingen vinden we terug binnen de tak van het familierecht.

Heb je om te scheiden een advocaat nodig?

Het antwoord hierop is heel eenvoudig ja, je bent wettelijk verplicht om een advocaat te hebben om te kunnen scheiden. Een advocaat namelijk is de enige die uw scheidingsconvenant, ook wel het verzoekschrift tot echtscheiding genoemd, kan indienen bij de bevoegde rechter. Enkel om een geregistreerd partnerschap zonder kinderen te ontbinden, is de tussenkomst van een advocaat geen wettelijk opgelegde verplichting.

Wat zijn de taken van een advocaat bij een scheiding?

Een advocaat om te scheiden onder de arm nemen, wil helemaal niet zeggen dat er sprake moet zijn van een escalatie. U kunt er, zelfs als u onderling tot overeenkomsten kunt komen, alle baat bij hebben om te kunnen terugvallen op professioneel juridisch advies om later niet voor verrassingen te komen te staan.
Een advocaat die bij een echtscheiding optreedt heeft als taak om ervoor te zorgen dat er tot duidelijke afspraken gekomen wordt die vervolgens door de rechtbank bekrachtigd worden. Denk maar aan geld en bezittingen, de eventuele betaling van alimentatie door een van de partijen en de omgangsregeling voor de kinderen. Vaak brengen deze onderwerpen heel wat emoties naar boven en dan is de tussenkomst een externe partij de beste oplossing. Uit elkaar gaan brengt veel teweeg.

Kiezen voor een afzonderlijke of gezamenlijke advocaat om te scheiden

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er geen enkele verplichting om elk een afzonderlijke advocaat te nemen. Als u beiden akkoord gaat met de scheiding en bereid bent om zelf tot oplossingen te komen, is het voordeliger om gezamenlijk een advocaat om te scheiden uit te kiezen. Als er een situatie ontstaan is waarbij u onderling niet meer tot communicatie in staat bent, neemt u beter elk een advocaat die dan enkel en alleen uw belangen verdedigt.

In een echtscheidingsprocedure kunnen we moeilijk spreken van winnaars en verliezers. Het komt erop aan een regeling uit te werken die correct, aanvaardbaar en juridisch correct is. Het nemen van een advocaat om te scheiden, kan ervoor zorgen dat de hele procedure in alle rust en met respect kan verlopen.