Wat is familierecht?

Adoptie familierecht

Meer dan 30 duizend Nederlandse stellen ondertekenden vorig jaar het scheidingsformulier. Hoe spijtig ook, dit betekent dat niet alle huwelijken ‘voor altijd’ zijn’. Bij een scheiding is het belangrijk dat er juridisch dingen geregeld worden, zowel voor de scheiding zelf als voor het ouderlijk gezag. Dit zijn beide onderwerpen die vallen onder het familierecht. We vertellen je graag wat dit familierecht precies is en wat je moet regelen wanneer je met één van deze familie-issues te maken krijgt. 

Wat is familierecht?

Familierecht is één van de rechtsgebieden die zich bezighoudt met alles wat er speelt binnen een familie. Je kunt hierbij denken aan de voltrekking van een huwelijk, een scheiding, geboorte, adoptie of ouderlijk gezag.

Afstamming

Het afstammingsrecht gaat over wie de juridische ouder van een kind is. In sommige gevallen zijn de biologische ouders niet de ouders die voor het kind zorgen. Of een vader of moeder is hertrouwd en één van de ouders is dus niet de biologische ouder. In deze gevallen moeten de niet biologische ouders het kind erkennen. Deze erkenning kan aangegeven worden bij de Gemeente. Wanneer dit proces moeilijk is, maakt een rechter de beslissing wie het kind erkent en niet mag erkennen. Het kan bijvoorbeeld moeilijk worden wanneer één of beide biologische ouders niet akkoord gaan met de erkenning van hun kind door iemand anders dan hunzelf. 

familierecht echtscheiding

Wanneer heb ik een advocaat nodig?

  • Wanneer de biologische moeder geen toestemming heeft gegeven voor de erkenning van het kind door iemand anders dan haarzelf. Een advocaat kan je dan helpen bij de erkenning door een verzoek bij de rechter in te dienen.
  • Wanneer de biologische vader het kind niet wilt erkennen. Als moeder (of kind) kun je dan contact opnemen met een advocaat. Een advocaat regelt een verzoek tot erkenning via de rechtbank.

Samenlevingsvormen

Wanneer je niet weet welke samenlevingsvorm het meest handig is voor jouw situatie kan het slim zijn om contact op te nemen met een advocaat. Woont één van jullie bijvoorbeeld in het buitenland? Of zijn er andere redenen waardoor het interessant kan zijn om eens te overleggen. Een advocaat kan ook helpen wanneer je een samenlevingscontract wil beëindigen. Je stelt dan bijvoorbeeld regels op over de kinderalimentatie, het gezag en een omgangsregeling. Heb je hier vragen over? Dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met een advocaat die je alle ins- en outs uitlegt. 

Ouderlijk gezag en voogdij

Wanneer je wilt scheiden of een samenlevingscontract wilt beëindigen, is het belangrijk om afspraken te maken over de kinderen. Kinderen onder de 18 jaar zijn namelijk minderjarig en liggen onder het gezag van 1 of 2 personen. In principe kun je deze afspraken samen maken. Wanneer dit niet gaat is het slim om hier een advocaat bij te betrekken. Jullie kunnen als stel een gezamenlijke advocaat nemen, maar ook beiden een aparte advocaat. Dat ligt net aan jullie situatie en hoe het contact tussen jullie beiden is. 

 

Echtscheiding

Het woord echtscheiding is al een aantal keer gevallen. In eerste instantie kan dit zonder advocaat. Jullie stellen samen de voorwaarden op. Hebben jullie kinderen? Dan maken jullie afspraken over de alimentatie, de sport- en schoolkosten, collegegeld en jullie maken een omgangsregeling. Lukt dit niet samen? Dan kan een mediator tussenbeide komen en helpen om één lijn te trekken. Is dit ook niet mogelijk? Dan kunnen jullie beiden een advocaat of een gezamenlijke advocaat erbij betrekken. De advocaat regelt de juridische procedure en kan samen met de advocaat van de ander afspraken maken. 

Bronnen: v-advocaten, Rechtspraak, Rechtbank, Juridisch Loket