Rechtsbijstand en de eigen bijdrage

Iedereen in Nederland moet toegang krijgen tot het recht, dit is wettelijk zo bepaald. Een goede zaak, het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat iemand die niet over voldoende financiƫle middelen beschikt om een advocaat te betalen geen recht zijn hebben op advies, bijstand en verdediging. Bent u zelf in een juridische kwestie verwikkeld en kunt u de kosten van een advocaat niet betalen, dan kunt u in door de wetgever omschreven gevallen beroep doen op het systeem van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Deze maatregel werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de nood aan juridische bijstand voor mensen met een beperkt inkomen. Advocaten kosten al snel heel wat geld en juridische procedures slepen vaak lang aan, wat maakt dat de totale kosten voor de rechtzoekende hoog kunnen oplopen. Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, is dat stuk van de kosten voor uw advocaat of mediator dat de overheid voor u betaalt. Hier zijn uiteraard regels en voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op gesubsidieerde rechtsbijstand mag uw inkomen een bepaalde grens niet overschrijden en wordt er ook gekeken naar uw vermogen. Bent u gehuwd, woont u wettelijk samen of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan worden ook het inkomen en vermogen van uw partner in rekening gebracht. Om het bedrag te bepalen, kijkt men steeds naar de inkomens en het vermogen van de afgelopen twee jaar op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Voor 2021 geldt een plafond van 27.300 euro voor alleenstaanden en 38600 euro voor gehuwden en samenwonenden.

Aanvraag

Denkt u in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat in uw naam een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, u kan dit nooit zelf doen. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst zal de Raad een beslissing nemen specifiek voor uw dossier. Let er echter wel op dat niet iedere advocaat met dit systeem werkt, u vraagt dit best onmiddellijk na.

Wat is de eigen bijdrage rechtsbijstand en hoe wordt die berekend?

Als u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand betekent dit niet dat u helemaal niets aan kosten zelf moet betalen. Er geldt steeds een eigen bijdrage rechtsbijstand die berekend wordt op basis van de combinatie van uw inkomen en uw vermogen. Hoe hoog die eigen bijdrage rechtsbijstand is, wordt jaarlijks door de wetgever vastgelegd.

Om u een idee te geven voor de eigen bijdrage advocaat 2021 volgend voorbeeld. Als uw fiscaal jaarinkomen als alleenstaande minder was dan 20.300 euro, dan bedraagt uw eigen bijdrage 208 euro, waar dat voor een fiscaal jaarinkomen van meer dan 24.101 euro al 875 euro zal bedragen. Vanaf het moment dat dat inkomen meer dan 28.600 euro bedraagt, vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kunt u de eigen bijdrage advocaat niet betalen, dan kunt u in het kader van bijzondere bijstand in bepaalde gemeentes ook uw eigen bijdrage advocaat terugkrijgen.

Als u nood hebt aan advies, bijstand of verdediging van een advocaat, laat dan nooit enkel en alleen uw inkomen u daarvan tegenhouden. Een advocaat kan u verder helpen om na te gaan of u in aanmerking komt en om voor u een aanvraag in te dienen.