Kent u de Nederlandse Orde van Advocaten al?

Misschien heeft u de naam Orde van Advocaten wel al eens horen vallen, maar weet u niet precies wat het nu echt betekent en wat die raad concreet allemaal doet. In Nederland is het zo dat iedere advocaat van rechtswege deel uitmaakt van deze beroepsorganisatie die op verschillende manieren instaat voor een kwaliteitsvolle advocatuur. Iemand die niet op de ledenlijst of het tableau van deze orde staat, is geen advocaat en mag zich deze titel ook niet aanmeten. We gaan graag even dieper in op waar de Nederlandse Orde van Advocaten, kortweg NOvA, voor staat.

Iedere burger moet toegang hebben tot het recht

Iedere burger in Nederland die behoefte heeft aan juridisch advies of juridische bijstand moet hiervoor de hulp van een advocaat kunnen inroepen. Dit geldt ook voor mensen die zelf niet over de financiële middelen beschikken hiervoor, ook zij moeten toegang tot het recht krijgen. U kunt bij de Orde van Advocaten terecht voor het raadplegen van een database waarin alle geregistreerde advocaten zijn opgenomen die u verder kunnen helpen in uw geschil.

De kwaliteit van de advocatuur

Wie een advocaat onder de arm neemt, moet kunnen rekenen op een deskundige en betrouwbare dienstverlening. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Orde van Advocaten een aantal kernwaarden opgenomen in de Advocatenwet die door iedere advocaat moeten gerespecteerd worden. Advocaten moeten onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, vertrouwelijk en integer zijn. De orde staat in voor het toezicht op de naleving van deze kernwaarden.

Het waken over de opleiding

Een advocaat kan zijn opdracht pas naar behoren uitvoeren als hij daarvoor de voorzien opleiding volgt die voldoet aan alle beroepsgebonden vereisten. Doorheen de loopbaan moeten ook bijscholingen gevolgd worden, omdat het recht een materie is die steeds aan wijzigingen onderhevig is. Het is dan ook de taak van de Orde van Advocaten om erover te waken dat de beroepsopleiding voldoet aan alle noden van het werk van advocaat. Alleen dan kan er sprake zijn van deskundige en professionele dienstverlening naar alle mensen die juridische bijstand nodig hebben van een advocaat.