Wat kan rechtsbijstand voor mij betekenen?

Rechtsbijstand wil niet meer en niet minder aangeven dat er bijstand wordt verleend in een geschil. Daarbij gaat het in de regel om een juridisch geschil. Bij het verlenen van juridische ondersteuning spelen twee aspecten. Het ene aspect gaat om het leveren van juridische kennis en bij het andere aspect gaat het om het bieden (op termijn) van financiële verlichting (na het oplossen van het geschil).

In het dagelijks leven valt steeds meer op dat het leven (juridisch) steeds ingewikkelder wordt. De samenleving wordt complexer en ook de wet- en regelgeving vragen steeds meer om specialistische kennis. Het is dan ook logisch dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op een advocaat.

Rechtsbijstand advocaat

Als er een geschil is of als je denkt dat je een geschil hebt, dan is vaak de gewenste uitkomst een morele genoegdoening. Bijvoorbeeld eerherstel of een financiële compensatie. Ook dan is het raadzaam om een gespecialiseerde rechtsbijstand advocaat te raadplegen. Samen kan er worden nagegaan of een te voeren procedure zinvol is. Soms kan een door de rechtsbijstand advocaat geschreven klachtenbrief al voldoende zijn.

De kosten zijn minder en het bespaart veel tijd en energie van een rechtsgang naar de rechter. Daarbij zal de advocaat in de regel ook met zijn cliënt bespreken dat gelijk hebben niet altijd zal leiden tot gelijk krijgen. De advocaat zal ook dan ondersteuning bieden en bespreken hoe er met die situatie het beste in de praktijk kan worden omgegaan.

Recht op rechtsbijstand

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het inwinnen van juridisch advies of juridische ondersteuning in de gang naar de rechtbank. Als de rechtsbijstand niet kan worden betaald, dan is er de mogelijkheid van een financiële ondersteuning van de overheid. Tijdens het eerste gesprek komt de betaling en de wijze van betaling van de kosten van de advocaat aan de orde.

De advocaat zal vooraf zo goed mogelijk proberen te berekenen en uit te leggen wat de kosten van zijn dienstverlening zijn. Als er bij het recht op rechtsbijstand recht bestaat op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zal de advocaat dit met de Raad voor de Rechtsbijstand regelen. Er moet wel altijd een eigen bijdrage aan de advocaat voor zijn werkzaamheden worden betaald.

Juridisch advies en ondersteuning door belangenverenigingen

Bij een geschil is het altijd goed om te kijken of er deskundige juridische hulp ingeroepen kan worden. Zo zijn veel mensen lid van een belangenvereniging. Belangenverenigingen zijn bijvoorbeeld de ANWB, de Consumentenbond en huiseigenaren zijn vaak aangesloten bij de Vereniging Eigen Huis en een werknemer is vaak lid van een werknemersvereniging.

Deze belangenverenigingen hebben voor hun leden op hun vakgebied een eigen juridische afdeling. Deze organisaties verlenen aan hun leden vaak advies en kosteloze juridische ondersteuning. De rechtsgebieden waarop bij belangenorganisaties juridisch advies en ondersteuning kan worden ingewonnen is echter beperkt.

Gratis juridisch advies door het Juridisch Loket

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op rechtsbijstand en daarom biedt de overheid vanuit 30 vestigingen juridisch advies aan. Daarnaast zijn er in veel gemeenten rechtswinkels die gratis juridische hulp verlenen. Zodra het te specialistisch wordt, wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat.