Wat is een pro deo advocaat?

Het leven kent hoogtepunten (huwelijk, werken, wonen, gezondheid) en op deze gebieden ook dieptepunten. Zowel de hoogtepunten als de dieptepunten, in iemands leven, kunnen (ongewild) conflicten opleveren.

Vaak gaan betrokkenen bij conflicten door een zware emotionele periode en moeten de partijen gesprekken voeren om tot afspraken en regelingen te kunnen komen. Dikwijls is daarbij de hulp van een deskundige nodig. Een pro deo advocaat is zo’n professional die conflicten mee kan helpen oplossen. Wat is een pro deo advocaat en wat doet een pro deo advocaat eigenlijk?

Het oplossen van conflicten met behulp van een advocaat

Met de term “pro deo” wordt de dienstverlening van een advocaat bedoeld. Deze dienst (pro deo betekent letterlijk voor god, dus voor niets) wordt gebruikt door advocaten die hun cliënten bijstaan met financiële hulp van de overheid. Deze vorm van pro deo dienstverlening wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De pro deo advocaat ontvangt in deze situaties een gedeelte van zijn kosten vergoed door de overheid.

Wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

De vuistregel bij het inschakelen van een advocaat is, dat deze zijn kosten altijd vergoed krijgt. Het kan zijn dat iemand geen geld heeft om een advocaat te betalen. Er kan dan een beroep worden gedaan op een pro deo advocaat. Maar wat is een pro deo advocaat eigenlijk en wanneer een pro deo advocaat om hulp vragen?

Een pro deo advocaat doet feitelijk dezelfde werkzaamheden als ieder andere advocaat. Ook een pro deo advocaat streeft naar een zo gunstig mogelijke oplossing voor zijn cliënten. Daarnaast zijn er voorwaarden van de rechtspraak die het inschakelen van een advocaat verplichten. In alle denkbare situaties, dat er een verschil van mening/inzicht is, is het raadzaam om een deskundige (advocaat) te raadplegen.

Wat doet een pro deo advocaat voor zijn cliënt?

Het is duidelijk, wanneer er een (juridisch) geschil is, dat men in de regel ook (juridische) hulp nodig heeft. Daarbij is de situatie, de soort rechtszaak en de rechterlijke instantie die bij het geschil betrokken is, bepalend of een advocaat moet worden ingeschakeld.

De pro deo advocaat regelt vanaf het eerste contact alle regelzaken en daarbij loopt de meeste communicatie per telefoon, mail, facetime en per post. Een pro deo advocaat geeft advies, bemiddelt tussen partijen en voert onderhandelingen, bewaakt de termijnen, maar zijn primaire taak is altijd het behartigen van de belangen van zijn cliënten.

Wie betaalt een pro deo advocaat?

Het uitgangspunt bij het inschakelen van een advocaat is, dat de werkzaamheden van de advocaat worden betaald. Daarom geeft de advocaat, op zijn website of in het eerste contact, altijd aan op welke wijze de kosten moeten worden betaald. Worden de kosten (gedeeltelijk) gefinancierd door de overheid, dan verzorgd de advocaat de aanvraag. Daarbij wordt ook de hoogte van de eigen bijdrage bepaald.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het aanwezige vermogen. De aanvraag wordt afgehandeld door de Raad voor Rechtsbijstand en deze stelt ook, op basis van de gegevens van de belastingdienst en de gemeente, de hoogte van de te betalen eigen bijdrage vast. De vastgestelde eigen bijdrage wordt betaald aan de pro deo advocaat.

Een pro deo advocaat kan dus een hele goede oplossing zijn om je bij te staan en om de ontbrekende kennis aan te vullen. Hij of zij kan je tijdens de processen en procedures juridisch met zijn kennis en ervaring heel goed ondersteunen.