Wat is het juridisch loket?

Het Juridisch Loket werd in 2004 als stichting in Nederland opgericht en wordt sinds die tijd voor de werkzaamheden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor die tijd waren er de Bureaus voor Rechtshulp. Doel van het Juridisch Loket is het verlenen van gratis juridisch advies aan de burger.

Iedereen moet toegang krijgen tot het recht

In Nederland geldt nog steeds het principe dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot het recht en het rechtssysteem, ongeacht afkomst of sociale klasse. Vooral voor mensen met een lager inkomen is het uurloon van een advocaat niet haalbaar en dus zullen zij sneller afzien van het zoeken naar hulp. Om hen niet uit te sluiten van dit recht op advies en bijstand, kunnen zij terecht bij het Juridisch Loket.
Zakelijke vragen van ondernemers zijn hier niet te behandelen en dienen bij de diverse daarvoor voorziene instanties gesteld te worden.

Juridisch advies en juridische bijstand

Wie aanklopt bij het Juridisch Loket, kan daar alle vragen stellen die een eerstelijns juridische kijk op de zaak vereisen. Dit kan gaan over problemen met een huurcontract, problemen met de werkgever, een overmatige schuldenlast of problemen met de politie, om maar enkele voorbeelden te geven. Na het voorleggen van jouw probleem zal het Juridisch Loket zelf een antwoord kunnen geven of zullen zij doorverwijzen naar een daarin gespecialiseerde advocaat. Burgers die doorverwezen werden naar een advocaat zullen hiervoor in de meeste gevallen enkel de eigen bijdrage moeten betalen.

Er is ook een rechtswinkel bij jou in de buurt

Iedereen de kans bieden op advies op juridisch vlak gaat niet alleen om de financiële kant. Ook de bereikbaarheid speelt hierin een grote rol. Met ongeveer 40 afdelingen verspreid over het hele land, is het voor iedereen mogelijk een loket te vinden dat bereikbaar is. Enkele van de grootste afdelingen zijn het Juridisch Loket Amsterdam, het Juridisch Loket Rotterdam en het Juridisch Loket Den Haag.

Wat is het Juridisch Loket? Een laagdrempelige, makkelijk en bereikbare en financieel haalbare oplossing voor wie geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en daar graag een degelijke en professionele oplossing wil voor vinden.