Wat kost een rechtszaak?

Voor je naar de rechtbank stapt, wil je natuurlijk graag weten wat je dat zal kosten. Pas dan kan je namelijk de afweging maken of de kosten zullen opwegen tegen wat je erbij te winnen hebt. De vraag “hoeveel kost een rechtszaak?” is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. De totale kosten voor een rechtszaak hangen af van de aard van de zaak, de complexiteit ervan en de tijd die de hele procedure in beslag neemt. Deze factoren maken het moeilijk om er een concreet bedrag op te kleven, maar we kunnen je wel al meegeven met welke kostenposten je rekening zult moeten houden.

Kosten van de juridische procedure

Kosten voor een advocaat

In veel rechtszaken zal je een advocaat onder de arm nemen als je betrokken partij bent. Je doet er dan ook goed aan om vooraf aan jouw advocaat een raming te vragen van zijn kosten. Hiervoor zal aan de ene kant het uurtarief dat hij aanrekent belangrijk zijn, maar ook de tijd die hij schat nodig te hebben voor het afhandelen van de hele procedure.

Kosten voor een deurwaarder

In een rechtszaak worden de partijen die voor de rechter moeten komen hiervan steeds op de hoogte gesteld door middel van een dagvaarding die enkel door een deurwaarder betekent mag worden. Degene die de rechtszaak aanspant zal hiervoor de kosten betalen.

Kosten voor deskundigen

Van een rechter wordt verwacht dat hij in ieder dossier een doordachte en weloverwogen beslissing neemt. Om dit te kunnen doen, kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn om door experts onderzoek te laten verrichten. Het spreekt voor zich dat hieraan kosten verbonden zijn.

De proceskosten

Wat zijn proceskosten vraag je je misschien wel af. Wel, dit zijn de zogenaamde griffierechten die betaald moeten worden bij de start van een procedure. Voor het bepalen van dit bedrag wordt rekening gehouden met de aard van de zaak, het gevorderd bedrage en met de rechtspersoon (organisatie of particulier).

Kosten voor een beroep bij de rechtbank

Als er door een, in de rechtszaak betrokken partij, hoger beroep wordt aangetekend, zullen de kosten van dit beroep zowel op de eiser als op de gedaagde verhaald worden. Na afloop van de zaak kan de rechter beslissen om deze kosten te verhalen op de verliezende partij.

Zoals te lezen valt, is de vraag “Hoeveel kost een rechtszaak?” niet zomaar te beantwoorden. De kosten voor het aanspannen van een rechtszaak hangen van tal van verschillende factoren af die bij aanvang vaak moeilijk in te schatten zijn. Jouw advocaat kan je wel op weg helpen om je hier een idee van te vormen, maar dit zal slechts bij benadering zijn. Komt de rechtbank snel tot een beslissing, moeten er bijkomende onderzoeken gebeuren, moet er meer dan een keer gepleit worden, dit zijn nog maar enkele van de zaken die een rol zullen spelen.

Het loont dan ook in de meeste geschillen de moeite om te proberen de rechtszaak te vermijden en te kijken of je tot een tot een onderlinge overeenkomst kan komen met elkaar.