Ontwikkeling van de WOZ waarde in Apeldoorn

De WOZ waarde van alle woningen in Nederland, wat de basis voor diverse lokale belastingen is, was vorig jaar voor het vijfde jaar op rij wederom fors gestegen. De gemiddelde woning werd in 2019 op 270.000 euro getaxeerd, bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor. Dat was wat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ons toendertijd te melden had.

De WOZ waarde stijging van 2019 in Apeldoorn

Apeldoorn was hierbij één van de vijf gemeenten in Gelderland waar de WOZ waarde met 9 procent het hardst was gestegen. Volgens het dagblad de Stentor verwachtte de gemeente Apeldoorn dat het aantal huishoudens dat zich niet in deze hogere WOZ waarde van hun onroerend goed kon vinden desondanks in 2019 plus de jaren erna in Apeldoorn zal dalen. De Burgemeester en wethouders vonden hierbij tevens dat het aantal van gegronde bezwaren wel meevielen. Ondanks dat ‘het past bij deze tijd, dat burgers mondiger worden, zich kritisch opstellen en in dit geval met behulp van gespecialiseerde bureaus de weg naar de overheid weten te vinden.’

De 2020 WOZ waarde stijging

Maar de echte vraag was wat al die ontevreden Gelderse woningeigenaren in 2020 daadwerkelijk zouden gaan doen. De WOZ waarde Apeldoorn en Lelystad waren met hun woningen in 2019 namelijk naar recordhoogten gestegen. De Twentsche Courant Tubantia meldde eerder dit jaar dat volgens de Gemeente zelf de bezwaren over de aan de WOZ waarde verbonden gemeentelijke belastingen beperkt waren. Desondanks zou er redelijk wat gemopper zijn over bijvoorbeeld de lokale belasting in Apeldoorn, want de belastingaanslag viel dit jaar met een paar tientjes wederom hoger dan 2019 uit. Dit komt onder andere door een stijging van de plaatselijke afvalnota.

Financiële tekorten bij de gemeente Apeldoorn

Apeldoorn schijnt dan ook al een poos met flinke financiële tekorten bij diverse zorgtaken te kampen. Het gemeentebestuur besloot om deze reden dan ook om de onroerendezaakbelasting toch nog even wat meer te verhogen dan in de jaren ervoor. Het verhoogde aanslagbiljet hiervan werd al weer een flinke poos geleden bezorgd. Veel mensen hebben daarover onder meer op hun social media hun verontwaardiging hierover geuit, maar schijnbaar vertaalde het zich toendertijd niet direct in al te veel protest bij de gemeente zelf. Maar er kwamen daarentegen wel degelijk meer reacties bij Tribuut binnen. Dit is de organisatie die voor de vijf Gelderse gemeenten namelijk de daadwerkelijke belastinginning verzorgt. Dit is overigens iets wat je slechts in de eerste weken na de dagtekening op je aanslagbiljet kan doen, want je kan enkel binnen zes weken bezwaar maken.

Waarom zou jij graag een lagere WOZ waarde willen hebben?

De beruchte WOZ waarde wordt op dit moment door drie overheidsorganen gebruikt bij het berekenen van allerlei belastingen. De gemeente gebruikt de WOZ waarde immers om de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing te bepalen. De Belastingdienst gebruikt het voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Plus de waterschappen gebruikt de WOZ waarde als de basis voor hun watersysteemheffing. Soms wordt de WOZ waarde ook gedeeltelijk gebruikt om de prijs van een huurwoning te bepalen. Dit gebeurt door middel van de Wet WOZ. Jaja, die WOZ waarde is financieel veelbepalend! Als jij je huis graag wilt verkopen of verhuren, dan zou een hoge WOZ waarde in je voordeel kunnen zijn. Maar wat betreft koopkracht is een lagere WOZ waarde een stuk gunstiger: je betaalt in dit geval per slot van rekening minder belasting.

Een bezwaar indienen

Kortom, des te lager de WOZ waarde, des te lager de heffingen en belastingen. Als jij het niet eens met de hoogte van jouw WOZ waarde bent omdat je deze te hoog (of te laag) vindt, dan zou jij dit bezwaar WOZ bij de gemeente kunnen indienen. Houd in dit geval in januari dan wel heel goed je deurmat of postvak in de gaten, want je hebt hier ‘slechts’ zes weken de tijd voor. Daarna moet je nog even op jouw tanden bijten voor het eindresultaat.