Alles wat je moet weten over ontslagrecht en ontslagvergoeding

De relatie tussen werkgever en werknemer wordt gekenmerkt door rechten en plichten. Aan de ene kant wordt van jou verwacht dat je jouw deel van de arbeidsovereenkomst nakomt, denk maar aan het aantal te presteren uren, de uit te voeren werkzaamheden, de eventueel vastgelegde werkplanning enzovoorts. Aan de andere kant heeft uiteraard ook jouw werkgever plichten naar jou toe, denk maar in het geval van een ontslag. In dit artikel lees je meer over ontslagrecht en ontslagvergoeding.

Het ontslagrecht

Het ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht en omvat alle wetten en regels die gevolgd moeten worden in geval van een ontslag. Dit ter bescherming van de werknemer. Jij kunt zelf ontslag nemen of je kunt ontslagen worden. In dat laatste geval zullen er voor jouw werkgever een aantal voorwaarden gelden waaraan hij dient te voldoen, bijvoorbeeld het respecteren van de wettelijke opzegtermijn en het betalen van een vergoeding.

De ontslagvergoeding

Als jouw werkgever besluit om de samenwerking met jou stop te zetten, dan zal een van de plichten waaraan hij moet voldoen het uitbetalen van een ontslagvergoeding of transitievergoeding zijn. Dit geldt niet wanneer jij zelf ontslag neemt of in een aantal andere door de wetgever vastgestelde situaties (bv ontslag omwille van een verwijtbaar gedrag). In de regel kun je stellen dat de vergoeding 1/3e van het maandsalaris per dienstjaar is. Dit is echter geen vastgelegd bedrag en het staat je vrij hierover met jouw werkgever te onderhandelen of dit door een advocaat te laten doen. Raken jij en jouw werkgever niet uit aan het bedrag van de vergoeding, dan kan een kantonrechter hierin een oordeel vellen dat bindend is voor beide partijen.

Kijk jij tegen een ontslag aan en wil je graag weten wat hierin jouw rechten en plichten zijn? Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht helpt je hier graag in verder en zorgt er samen met jou voor dat je krijgt waar je recht op hebt. Het is als werknemer vaak moeilijk in te gaan tegen jouw werkgever en dan is bijstand van een professioneel en ervaren advocaat geen overbodige luxe.