Wat houdt bewindvoering in?

Financiële zorgen, al dan niet tijdelijk, kunnen bij iedereen opduiken en het is helemaal niets waar een taboe over zou moeten hangen. Ziekte, een professionele tegenslag of een onverwachte grote kost kunnen al snel voor een financiële put zorgen die niet te overzien lijkt. Hoe groot het probleem op dat moment ook lijkt, hulp zoeken en vragen is steeds de eerste en moeilijkste stap. Bewindvoering helpt u om uw zaken terug op orde te krijgen, om oplossingen aangeboden te krijgen en om zo terug uit die put te raken.

Bewindvoering betekenis

Wie te kampen heeft met een structurele schuldenlast of met aanslepende financiële problemen, kan door de bevoegde rechter onder bewindvoering geplaatst worden. Op dat moment bent u zelf niet meer de beheerder van uw geldzaken, maar doet een derde partij dat voor u. De aangestelde persoon kan iemand uit uw eigen omgeving zijn, maar kan evengoed een derde en onafhankelijke partij zijn. Het doel is steeds de financiële problemen op te lossen en tegelijkertijd het recht op een menswaardig bestaan te waarborgen.
Jaarlijks zal de bewindvoerder een uitgebreid rapport moeten opmaken met daarin de actuele stand van zaken en de totale inkomsten en uitgaven van dat jaar.

Wat doet een bewindvoerder?

Op het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan, bent u zelf niet meer degene die uw geldzaken beheert. Een derde partij zal instaan voor de betalingen die moeten gedaan worden en voor het nemen van beslissingen die een financiële impact hebben.
U zult een leefloon toegekend worden waarvan alle courante uitgaven moeten betaald worden zoals boodschappen bijvoorbeeld. Dit bedrag moet hoog genoeg zijn om u in uw levensbehoeften te laten voorzien, maar er moet ook een deel van de inkomsten achter de hand gehouden worden voor het afbetalen van de schulden. Dit leefloon kan dus voor u als heel laag aanvoelen, het wordt steeds bepaald in functie van wat openstaat aan schulden en de termijn waarbinnen deze moeten aangezuiverd worden.
Grote aankopen zult u steeds moeten overleggen en overeenkomen, denk maar aan de aankoop van een nieuwe wasmachine of grote kosten aan uw auto. Goedkeuring van de rechter kan hier ook bijkomend voor nodig zijn.

Bewindvoering aanvragen

Vrijwillige bewindvoering aanvragen, doet u bij de rechter door het volgen van de voorziene aanvraagprocedure. Hierin kunt u aangeven of u wil kiezen voor een beperkte of volledige vorm en kunt u zelf al de naam doorgeven van de persoon waarvan u wil dat hij uw geldzaken beheert. De rechter zal u en alle betrokkenen vervolgens ter zitting roeping om de modaliteiten te bespreken en vast te leggen. Op het moment dat de rechter uitspraak doet, gaat de bewindvoering in. Er wordt steeds een bepaalde duur vastgelegd, maar u kunt uiteraard ook zelf steeds om een stopzetting vragen. Ook dan zal de zaak terug voor de bevoegde rechter komen.

Als u geconfronteerd wordt met financiële problemen doet u er steeds goed aan deze onmiddellijk aan te pakken. Des te sneller de procedure kan opgestart worden, des te beperkter blijft de schade die de schulden kunnen aanrichten.