Wat iedere ondernemer moet weten over belastingwetgeving

ondernemer-met-laptop-aan-de-telefoon

Als je hier in Nederland graag een bedrijf wilt starten, dan moet je er zeker rekening mee houden dat jij hierdoor ook meerdere ondernemingsbelastingen moet betalen. De exacte bedragen en de soort belastingen die jij daarbij moet betalen, hangt vooral af van de juridische entiteit die jij kiest. Plus de bedrijfsactiviteiten en andere formaliteiten die hiermee verbonden zijn.

Wanneer ben je daadwerkelijk een ondernemer

Niet iedereen die een ondernemer wil zijn, is ook daadwerkelijk een ondernemer voor de Belastingdienst. Als jouw activiteiten in de economische sfeer plaatsvinden en jij hierover ook winst kunt verwachten. Dan heb je een bron van inkomsten en ben jij mogelijk ook ondernemer in de ogen van de Nederlandse wet.

Maar als jouw activiteiten in de hobby- of gezinssfeer plaatsvinden, dan ben je niet echt een ondernemer voor de belastingwetgeving. De Belastingdienst let uiteindelijk op allerlei factoren om te bepalen of je daadwerkelijk een belastingplichtig bedrijf hebt. Als dat dan inderdaad het geval is, dan val je onder het fiscaal recht van ondernemers.

De bedrijfsbelastingen in Nederland

Zodra jij volgens de Nederlandse wet officieel als ondernemer of bedrijfseigenaar wordt beschouwd, dan moet je verplicht verschillende bedrijfsbelastingen betalen. Je kunt in dit geval dus niet aan de Belastingdienst ontsnappen. Niet iedere ondernemer betaalt echte hetzelfde type en/of bedrag aan belastingen. Maar als Nederlandse ondernemer moet je zonder meer per kwartaal en jaarlijks een belastingaangifte doen, belasting betalen en als het meezit ook nog iets terugkrijgen. Maar met welke belastingen krijg je te maken?

Btw of omzetbelasting

De afkorting btw betekent ‘belasting toegevoegde waarde’. Het gaat hier om de belasting die je over gedane verkopen betaalt. Deze btw reken je op jouw facturen aan. En vice versa: als jij facturen betaalt, dan staat daar ook een btw bedrag op dat jij moet betalen. Je betaalt deze btw die je aan de Belastingdienst verschuldigd bent per maand, kwartaal of jaar. Maar heel soms is hier een vrijstelling op van toepassing.

Vennootschapsbelasting

De Nederlandse vennootschapsbelasting is een belasting die specifiek over de winst van ondernemingen wordt geheven, die veelal als een B.V. of N.V. worden aangemerkt. Deze ondernemingen en organisaties moeten daarvoor jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen daarentegen inkomstenbelasting over de winst van hun onderneming.

Dividendbelasting

Als jouw onderneming een N.V. of B.V. is en winst maakt, dan kun je een deel van die winst aan jouw aandeelhouders uitkeren. Dit gebeurt veelal in de vorm van dividend. In dit geval betaal je dan ook dividendbelasting aan de Belastingdienst. Je kunt echter in een aantal gevallen voor een (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van deze dividendbelasting in aanmerking komen.

Inkomstenbelasting

Als je over een eenmanszaak of vennootschap onder firma beschikt, dan moet je inkomstenbelasting over jouw belastbaar inkomen betalen. Dit is jouw inkomen minus alle bedrijfskosten verrekend met de eventuele aftrekposten plus fiscale regelingen. Je moet dit jaarlijks voor 1 mei als ondernemer bij de Belastingdienst aangeven.

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

Als je personeel in dienst hebt, dan moet jij jouw werknemers uiteraard een salaris betalen. Op die salarissen moet je diverse heffingen inhouden. Deze loonheffingen bestaan ​​uit het inhouden van een loonheffing en het betalen van de wettelijke premies volksverzekeringen.

De Belastingdienst en het fiscaal recht

Je begrijpt aan de hand van de bovenstaande informatie dat de Belastingdienst bij veel bedrijven de allergrootste crediteur is. Maar als je veel belasting moet betalen, dan is dit tevens een teken dat je over een goed draaiende onderneming beschikt.

Het is desondanks belangrijk om jouw onderneming dusdanig in te richten, dat je (binnen de fiscale regels en wetten) niet teveel belasting betaalt. Juist daarom is het van top belang om zeer goed op de hoogte van al die regels en wetten te zijn. 

Als jij als ondernemer of bedrijf om welke reden dan ook een conflict met de Belastingdienst hebt, of dreigt te krijgen dan heb je wel professioneel juridisch advies nodig. Een fiscaal recht advocaat kan jou daarin bij staan. Je kan hierbij bijvoorbeeld aan onterechte belastingaanslagen of fiscale boetes denken. Met hulp van zo’n fiscale specialist kun je vervolgens tijdig (binnen 6 weken) bezwaar aantekenen. En als deze bezwaarprocedure niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan er daarna bij de rechtbank beroep worden ingesteld. Of een betalingsregeling getroffen worden.

Fiscaal juridisch advies met één telefoontje

Er zijn gelukkig niet vaak Belastingdienst drama’s voor de correct handelende ondernemers. Maar ook dan kan een professioneel juridisch advies voor toegevoegde waarde zorgen. Want hoe bijvoorbeeld te handelen bij bedrijfsfusies & -overnames, of een bedrijfsbeëindiging of -opvolging. 

Jazeker, de Belastingdienst zegt: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.” Het is een slogan die we allemaal wel kennen. Maar helaas is dit niet altijd zo gemakkelijk. Dus is het bijzonder fijn dat het juiste juridische advies maar een telefoontje van je verwijderd is!