De kosten voor een testament opstellen

Hebt u er al eens bij stilgestaan wat u wil dat er met uw bezittingen gebeurt als u komt te overlijden? Als u niet over een testament beschikt, zullen de wettelijke regels van het erfrecht toegepast worden. Als u echter van mening bent dat er mensen zijn die u iets van uw bezittingen toewenst zonder dat ze tot uw erfgenamen behoren, zal een testament opmaken de enige manier zijn om u die zekerheid te bieden. De kosten hiervan beginnen gemiddeld rond een bedrag van € 500 incl. BTW. Verschillende zaken hebben echter invloed op dit bedrag. Stelt u wel een testament op dan voorkomt u dat erfgenamen later niet naar een erfrecht advocaat hoeven te stappen. We vertellen u hieronder meer over het opmaken van een testament.

Wat is een testament?

Met het opmaken van een testament wordt u de kans geboden om van de wettelijke erfregels af te wijken en een deel van uw bezittingen na te laten aan mensen of organisaties die u helemaal vrij kan kiezen. Bij organisaties kunt u bijvoorbeeld denken aan goede doelen of instituten voor wetenschappelijk onderzoek.

Het opmaken van het testament

Een testament is alleen geldig als het opgesteld wordt door een notaris en dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Uw notaris zal met u bespreken wat uw wensen zijn naar uw bezittingen en financiële middelen toe op de dag dat u komt te overlijden. Naast het luisteren naar uw wensen zal de notaris u bovendien ook advies geven over alle verschillende mogelijkheden die u hebt. U kunt bijvoorbeeld in een testament ook een voogd voor de kinderen aanwijzen of een executeur aanduiden die zorgt voor een correcte uitvoering van uw testament.

Het bestaan van een testament op uw naam zal vervolgens worden geregistreerd en het Centraal Testamentenregister. Het originele testament, voorzien van uw handtekening en de datum van ondertekening, zal tot aan uw overlijden in de kluis van de notaris bewaard worden. Stopt de notaris zijn activiteiten, dan worden alle testamenten overgedragen aan zijn opvolger.

De kosten

Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden. Hoewel het niet mogelijk is hier een exact bedrag op te kleven, beginnen de kosten gemiddeld rond een bedrag van 500 euro inclusief BTW. Veel hierin zal ook afhangen van de omvang en de complexiteit van uw persoonlijke situatie en wensen. Aan een testament opstellen zijn kosten verbonden, maar het zal u een gerust gevoel geven te weten dat na uw overlijden uw bezittingen de bestemming krijgen die u zelf verkiest. Het is perfect mogelijk om voordien even bij de notaris van uw keuze te informeren naar de kosten ervan.

Hoewel we liever bij leven niet al te veel stilstaan bij de dood, is het toch een goed idee dit wel te doen en al bepaalde zaken van uw nalatenschap vast te leggen. Voor u een gerust gevoel en voor de nabestaanden geen discussies of misverstanden achteraf. Omdat aan een testament opstellen kosten verbonden zijn, vraagt u best op voorhand de nodige informatie op bij de door u gekozen notaris.