De verschillende rechtsgebieden: een overzicht

Het recht heeft een grote invloed op iedere burger en op de maatschappij als geheel. Wetten en regels moeten ervoor zorgen dat mensen weten wat mag en kan, wat niet mag en niet kan en wat de gevolgen zijn als die wetten overtreden worden. Omdat het recht als geheel zo uitgebreid en bovendien erg complex is, werd het onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden.

Welke rechtsgebieden zijn er voor jou als burger?

Door de onderverdeling van het recht in verschillende rechtsgebieden, kunt u als burger ook rekenen op professioneel advies en bijstand van advocaten die zich in één van die takken gespecialiseerd hebben. We zetten de deelgebieden waarmee u als burger het meest kans loopt om ermee in contact te komen voor u op een rijtje.

Familierecht

Onder het familierecht, ook soms het personenrecht genoemd, houdt zich bezig met alle facetten van de geboorte, de afstamming, het huwelijk en de echtscheiding. Bijkomend kan hier ook het erfrecht onder gerekend worden, zij het dan dat dit een apart onderdeel vormt.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht vormt de wettelijke basis voor de verhouding tussen de burgers en de bestuursorganen. Die laatste mogen namelijk enkel handelingen stellen die bij wet geregeld en vastgelegd werden. U kunt bij bestuursrecht bijvoorbeeld denken aan verkeershandhaving, milieuwetgeving, vreemdelingenrecht, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zoals u ziet is het bestuursrecht een erg brede noemer en krijgt iedere burger er vroeg of laat wel mee te maken.

Arbeidsrecht

Tussen werkgevers en werknemers bestaan wederzijdse rechten en plichten en die worden bepaald in het arbeidsrecht. Zowel het individueel en het collectief arbeidsrecht als het ontslagrecht vormen belangrijke onderdelen van dit rechtsgebied en zijn dan ook het best gekend. Geschillen over arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld zijn veel voorkomende materie binnen het arbeidsrecht of de manier waarop iemand ontslagen wordt.

Strafrecht

Als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, als u zelf een misdrijf hebt gepleegd of als u van een misdrijf wordt beschuldigd, komt u in contact met het strafrecht. In het strafrecht zal een strafrechter beoordelen of iemand wel of niet schuldig is en zal hij daar voor de dader een correcte en proportionele straf voor bepalen.

Als burger weet u niet altijd goed tot welke instantie en tot welke rechter u zich moeten wenden in geval van een geschil. U doet er dan ook goed aan om, als u meent in uw rechten aangetast te zijn, beroep te doen op een advocaat. Afhankelijk van de aard van de zaak, zal u advies gegeven worden, zal in uw zaak bemiddeld worden met de tegenpartij of zal de zaak voor de daarvoor bevoegde rechter gebracht worden.