Wat is publiekrecht?

publiekrecht

Er zijn verschillende soorten rechtsgebieden. In deze blog leggen we graag meer uit over deze soorten rechtsgebieden.  Wat is het publiekrecht en wat valt hieronder? Wat is het privaatrecht en wat valt onder dit soort recht? Zo weet jij waar jouw zaak onder valt, heel belangrijk wanneer je moet kiezen voor een advocaat. Daarnaast zie je misschien soms termen voorbij komen waarvan je niet precies weet wat ze betekenen in rechtszaken of online. We leggen deze verschillende rechtstermen graag voor je uit zodat jij geïnformeerd de zoektocht naar een advocaat kan starten. 

Verschil publiekrecht en privaatrecht

Er zijn twee hoofd rechtsvormen: publiekrecht en privaatrecht. Onder het publiekrecht vallen alle zaken die tussen burgers of bedrijven en de overheid zijn. Het privaatrecht is daarentegen recht dat over zaken gaat tussen de burgers of bedrijven en andere burgers of bedrijven. Een voorbeeld van publiekrecht is een zaak met een verdachte van een overval. De – in dit geval strafrecht – zaak gaat hier tussen de burger en de Overheid. Het Openbaar Ministerie vervolgt namelijk een verdachte voor zijn of haar acties. Een voorbeeld van privaatrecht is een echtscheiding. In dit geval moet er een bemiddeling komen of bijvoorbeeld een co-ouderschapsregeling. Er zijn hier dus twee partijen en de Overheid trekt hier geen partij. 

Wat is publiekrecht?

 

Publiekrecht zijn dus de geschillen tussen burger / bedrijven en de Overheid. Het publiekrecht kun je vervolgens weer onderverdelen in een aantal rechtsgebieden. 

Wat valt er onder publiekrecht?

  • Het eerste belangrijke rechtsgebied is het Staatsrecht. De regels binnen dit recht gaan over de organisatie van het Rijk – de Staat. Er zijn bijvoorbeeld regels opgesteld over het nemen van publieke beslissingen, over de democratie, de vrijheid van meningsuiting etcetera. Een belangrijk onderdeel van het Staatsrecht is de Grondwet. Je krijgt dus vooral te maken met het Staatsrecht wanneer je bij de Overheid werkt of een geschil hebt op basis van de Grondwet. 
  • Het tweede soort publiekrecht is Bestuursrecht. Het bestuursrecht gaat over de manier waarop ons land wordt bestuurd. Denk aan bepaalde bevoegdheden die bijvoorbeeld ministers, de Tweede Kamer of burgemeesters hebben. Binnen het Bestuursrecht worden hier afspraken over gemaakt. 
  • Strafrecht. Het strafrecht ken je misschien al. Hier krijg je mee te maken wanneer je je niet houdt aan de wetten en regels die zijn opgesteld. Het strafrecht is ingesteld om de samenleving voor iedereen leefbaar te maken. Wanneer iemand een overval heeft gepleegd, fraude heeft gepleegd of iemand heeft vermoord, krijg je met het strafrecht te maken. In dit geval wil de Staat een gepaste gevangenis, TBS of taakstraf opleggen. Krijg je te maken met het strafrecht? Ga dan op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in gelijkwaardige strafrechtzaken. 
  • Het laatste soort recht die we behandelen is het Fiscaal recht. Binnen Nederland zijn er afspraken gemaakt over het betalen van belasting. Doen mensen dit niet of gaan bedrijven hier verkeerd mee om? Dan heeft de Belastingdienst het recht om hier achteraan te gaan. Hier kan ook een rechtszaak uit voorkomen. 

rechtszaal

Waarom valt strafrecht onder publiekrecht?

Zoals hierboven genoemd valt het strafrecht onder het publiekrecht. De zaak gaat namelijk tussen de verdachte en de Overheid en niet tussen twee afzonderlijke partijen. Een strafrechter, kantonrechter of jeugdrechter bepaalt of de verdachte een strafbaar heeft gepleegd. De rechter kan hiermee de beslissing maken of de verdachte naar de gevangenis moet of TBS krijgt. 

Wat is internationaal publiekrecht?

Er zijn behalve wetten en afspraken binnen Nederland, ook afspraken gemaakt met andere landen. Wanneer een land of een organisatie zich niet aan deze afspraken houdt, krijgt het te maken met het Internationaal publiekrecht. Er zijn bijvoorbeeld tussen staten afspraken gemaakt over democratie, mensenrecht, justittiële samenwerking en handelsrecht. Een voorbeeld van zo’n wet is de VN- Mensenrechten wet. Deze wet gaat over het gelijkwaardig behandelen van mensen. Door justitiële samenwerking kunnen landen verdachtes uitwisselen en kunnen er internationale opsporingsbevelen komen. Internationaal publiekrecht is dus een belangrijk soort recht waarmee we orde houden op de samenleving.

Bron: Wet & Recht, Mensenrechten.nl, e-justice Europa