Uitleg arbeidsrecht bij doktersbezoek en ongeval

arbeidsrecht bij doktersbezoek

Stel je voor.. je werkt in de bouw. Dan kan je wel eens in gevaarlijke situaties terecht komen. Je komt op daken, huizen en staat op plekken waar anderen niet mogen komen. Een ongeluk schuilt dan ook in een klein hoekje. Maak je één misstap en je valt meters naar beneden. Of je werkt met machines en je hand verdwijnt onder één van deze machines. Verschrikkelijk natuurlijk, maar gebeurt tijdens werktijd met de machines van het werk. Hoe zit dit precies? Is de werkgever verantwoordelijk en wordt dit verzekerd? Betaald de werkgever het doktersbezoek ondanks dat het misschien wel je eigen schuld was? In deze blog vindt je drie manieren waarop je als werknemer en werkgever te maken kan krijgen met ziekte en ziekenhuizen. 

Ongeluk op het werk 

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn verzekerd voor bedrijfsongevallen. Dit betekent dat de verzekeraar de kosten vergoedt wanneer er bedrijfsongevallen plaatsvinden. De aansprakelijkheid kan wel verschillen. Heeft een werkgever zich niet voldoende gehouden aan de veiligheidsmaatregelen en is er daardoor een ongeluk gebeurd? Dan is de werkgever verantwoordelijk voor het ongeval. Dit kan grote invloed hebben op de kosten die de werkgever moet betalen. Een werkgever kan ook verantwoordelijk zijn wanneer de veiligheidsmaatregelen wel zijn genomen, maar er onvoldoende toezicht op deze maatregelen was. De maatregelen zijn bijvoorbeeld niet regelmatig gecontroleerd. De aansprakelijkheid kan vaak voor discussies zorgen. Toch is dit een kwestie die zich afspeelt met de verzekeraar en de werkgever. Jij moet als slachtoffer alleen kunnen aantonen dat je letsel hebt en dat je door dit letsel moeite hebt met het uitvoeren van je huidige werkzaamheden. Vind je het moeilijk om dit te bepalen? Neem dan contact op met een expert of laat je dokter een verklaring schrijven

Arbeidsrecht doktersbezoek voor werknemer

Je moet naar de dokter. Dat kan weleens voorkomen. Hoe zit het dan met werk? Doktersbezoeken moeten nou eenmaal plaatsvinden en deze afspraken vallen vaak niet buiten kantoortijden. Het is daarom goed om te weten hoe je dit met je werkgever regelt. In de Wet van Arbeid en Zorg staat opgenomen dat werknemers recht hebben op kort verlof wanneer er sprake is van een: ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek’. Wat houdt dit in? Dit houdt in dat een werkgever jouw bezoek aan een arts goed moet keuren, mits dit aan een aantal voorwaarden voldoet. 

  • Het bezoek kan niet op een ander moment plaatsvinden dan binnen de kantooruren
  • Het bezoek vindt zoveel mogelijk plaats aan het begin of aan het eind van de werkdag
  • Jaarlijks een max. aantal uur aan artsbezoek (tenzij het spoedeisend en onvoorzien is)
  • Gemiste uren worden ingehaald
  • Werkgever kan om een bevestigingsbrief vragen van de arts

Je mag dus gewoon naar de dokter wanneer dit nodig is. Het is alleen wel belangrijk om in je cao te kijken voor de aanvullende voorwaarden. Maar wanneer je spoedeisende hulp nodig hebt, mag je altijd de werkvloer verlaten of naar een arts of het ziekenhuis te gaan. 

Ziekte en verzuim tijdens de corona-crisis

Momenteel heerst er een crisis. Deze crisis zorgt ervoor dat het percentage zieken een stuk hoger ligt dan normaal. Daarnaast moeten werknemers al thuis blijven wanneer ze ‘lichte corona klachten – zoals een verkoudheid’ hebben. Normaalgesproken gaan werknemers met deze klachten gewoon door met werken, maar nu is het allemaal even anders. Hoe zit dit? Zijn de dagen dat iemand met lichte klachten thuis blijft ook ziektedagen? Wanneer iemand zich ziek meldt in verband met corona en niet thuis kan werken, is de werknemer ziek. Dit betekent dat het loon ook doorbetaald moet worden. Heeft een werknemer lichte klachten of is hij of zij thuis in verband met de besmetting van een familielid? In dit geval is de situatie anders. Wanneer een werknemer gewoon thuis kan werken, is er niets aan de hand en moet een werkgever de loon gewoon doorbetalen. Wanneer de werknemer niet thuis kan werken maar wel in thuis quarantaine moet, is er in veel gevallen ook sprake van doorbetaling. In dit geval moet de thuis quarantaine wel officieel opgelegd zijn door een gezondheidsinstelling. Tot slot konden werkgevers gebruik maken van het speciale noodfonds.

Is er bij jou sprake van ander ziekteverzuim dan hierboven genoemd en weet je niet goed wat hiervoor de afspraken zijn? Bespreek het eerst met je werkgever. Je werkgever kan dan zelf contact opnemen met instanties om te kijken wat de opties zijn. Zo houd je het open en transparant.