Wat is arbeidsrecht? Uitleg en gevolgen

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de wetten en regels die spelen tussen werkgever en werknemer. Hierbij kun je denken aan regels over loon, arbeidsomstandigheden of over bijvoorbeeld conflicten tussen beide partijen. Helemaal in de tijd van de corona-crisis kan het belangrijk zijn om je als werkgever, maar ook als werknemer goed te informeren over het arbeidsrecht. Misschien werken jouw werknemers momenteel allemaal thuis. Aan wat voor verplichtingen moet jij dan als werkgever voldoen? En hoe zit het daarnaast met loon als je werknemers zich op dit moment niet volledig kunnen inzetten door de corona-crisis? Hier lees je informatie over wat arbeidsrecht precies inhoudt. 

Wat is arbeidsrecht?


Onder het arbeidsrecht vallen dus regels en wetten die verbonden zijn aan het verrichten van arbeid. Een aantal regels en wetten die hiervoor zijn opgesteld, zijn:

Verbod op discriminatie

In de Grondwet staat dat discriminatie is verboden. Je kunt hierbij denken aan discriminatie op basis van leeftijd, geaardheid, geslacht, religie, handicap of bijvoorbeeld arbeidsrelatie. In de Algemene wet voor gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en nog een aantal andere wetten wordt hier verder op ingegaan.Voor werkgevers is het belangrijk om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Wordt er bij jou bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen? Dan ben je verplicht om dit als werkgever tegen te gaan. Doe je dit niet kun je hoge boetes verwachten. Werk jij nou bij een werkgever en wordt je gediscrimineerd? Dan kun je vaak een aantal dingen doen. Ten eerste kun je het gesprek aangaan met je werkgever. Als de discriminatie doorgaat kun je een interne klacht indienen. Wanneer dit vervolgens ook niet werkt, kun je officieel een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Het CRM is de organisatie in Nederland die deze klachten behandelt. Vervolgens worden er officiële stappen genomen tegen de discriminatie. 

Wet minimumloon en vakantiebijslag

Onder het arbeidsrecht valt ook de wet die is opgesteld over het minimumloon van een werknemer en de verplichte minimumvakantiebijslag. Vanaf 1 januari 2019 is het minimumloon per maand voor werknemers die 22 jaar of ouder zijn: € 1.615,80. Dit komt neer op een bedrag van € 74,58 per dag. In geval van overwerken wordt dit vaak geregeld in de cao. Heb je werknemers in dienst die jonger zijn dan 22? Dan geldt hiervoor het speciale jeugdloon. Wat moet je nou doen wanneer je minder verdient dan het minimumloon? In dit geval is het slim om eerst contact op te nemen met je werkgever en het te bespreken. Als er vervolgens geen overeenkomst wordt gesloten kun je terecht bij de Inspectie SZW. De werkgever krijgt dan een boete en moet jou meer geld aanbieden en achterstallig loon uitbetalen. 

Arbeidstijden

Er zijn ook speciale wetten waarin de arbeidstijden zijn vastgesteld. In je cao staan natuurlijk precieze regels uitgelegd. Vooral in de Zorg werken veel werknemers nachten of weekenden. Hier kunnen weer andere regels voor gelden. De basisregel is dat je in principe maximaal 12 uur per dag mag werken en 60 uur per week. Heb je vragen over de arbeidstijden? Dan kun je contact opnemen met de Arbo. Die kan je vaak precies uitleggen wat jij mag werken en wanneer je stappen moet ondernemen.

Arbeidsomstandigheden

Jouw werkomgeving moet veilig, gezond en productief zijn. Het is belangrijk dat je zowel op kantoor als thuis goed kunt werken. Dit betekent dat je werkgever jou dus ook tijdens deze corona-crisis moet voorzien van een werkende computer, een goede bureaustoel en bureau zodat er een goede werkplek gecreëerd kan worden. Momenteel moeten de arbeidsomstandigheden aangepast worden aan de 1,5- meter samenleving. Het kan best zijn dat dit binnenkort ook een regel wordt waar een kantoor aan moet voldoen. Het is dus belangrijk dat je helemaal nu goed de ontwikkelingen in de gaten houdt. Neem contact op met je werkgever wanneer je niet beschikt over de juiste materialen.

arbeidsrecht

Arbeid en Zorg

Je werknemer is zwanger. Super leuk natuurlijk, maar wat nu? Een vervanger regelen? Hoe zit het precies met de regels als je werknemer uitvalt door een zwangerschap. En hoe zit het met andere omstandigheden? Is een familielid ernstig ziek? Hoeveel verlof mag je daarvoor geven? Het is als werkgever belangrijk dat je goed op de hoogte bent van deze regels. Lees je dus goed in. 

 

Naast deze regels en wetten zijn er nog tientallen andere regels waar een werkomgeving aan moet voldoen. Het is belangrijk om je als werkgever goed in te lezen en niks te vergeten. Als werknemer is het belangrijk om de cao goed door te nemen voordat je akkoord gaat. Check goed of er niks mist en ga erover in gesprek om tot een goede overeenkomst te komen.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *